måndag, februari 25, 2008

Daléus viktigare än djuplyssningen

För alla som intresserar sig för Centerpartiets förnyelse rekommenderas Henrik Sjöholms kommentar till den bild Henrik Brors ger i dagens DN.

Henrik Sjöholm var i allra högsta grad närvarande i partiets inre när processen ägde rum och påtalar ett kraftigt missförstånd kring den dåvarande partiledarens roll. Lennart Daléus var i allra högsta grad delaktig, för att inte säga drivande, i förändringsprocessen.

Daléus tydliga ställningstagande kring positionen på höger-vänsterskalan var oerhört central, jämte de stora och viktiga strider han tog internt. Bland annat på riksstämman i Skövde där bland annat en hel dag ägnades åt att övertyga den dåvarande ledningen runt omkring honom om att Centerpartiet skulle vara ett uttalat "borgerligt" parti.

Utan det arbetet kunde man ju ha gjort hur många djupintervjuer som helst utan att det i sig hade förändrat något...

Etiketter: