måndag, februari 25, 2008

Skogen dubbelt viktig för klimatet

Miljöprofilen Björn Gillberg fortsätter sin kaxiga utmaning mot oljejättarna.

Företaget Värmlandsetanol gör motorbränsle av skogsråvara och man mot bakgrund av bland andra SLU's studier kring skogsbrukets betydelse för att binda koldioxid blir skogen dubbelt viktigt för miljön och klimatet.

Fossilbränslen ersätts med förnybara samtidigt som att den ökade efterfrågan på förnybara bränslen stimulerar till ett mer aktivt och expansivt skogsbruk, vilket i sin tur binder mer koldioxid.

En välmående skogsindustrin är inte bara superviktig för vår ekonomi. Den är också en förutsättning för att klara av klimatutmaningen.

Alla åtgärder som införs med syfte att värna miljön måste konstrueras med skogsbrukets förutsättningar i åtanke. Annars blir de lätt kontraproduktiva.

Etiketter: , ,