tisdag, september 02, 2008

Langenrapporten och fossila drivmedel

Etanol är ett utmärkt fordonsbränsle, eftersom det kan framställas på ett förnybart sätt från t ex skogsråvara.

Trots detta är EU på väg att fatta beslut som innebär att ingen skillnad görs mellan fossilt och förnybart bränsle!

Det är koldioxidutsläppen från avgasröret som kommer att mätas. Är det under 120 gr/km anser EU att det är bra. Är det över anser EU att det är dåligt. Oavsett vad du tankat med.

Detta är naturligtvis HELT fucked up, som det heter på ren svenska. Uppenbarligen har den europeiska bilindustrin (som har mycket investerat i dieselmotorer) lyckats påverka europaparlamentets industriutskott till detta ytterligt märkliga drag.

Är allt snack från våra folkvalda om klimatet på allvar, eller är det bara tom retorik? Kanske läge att fråga våra svenska ledamöter vad de håller på med...

Industriutskottet
Lena Ek (c)
Göran Färm (s)
Gunnar Hökmark (m)

Länk till övriga ledamöter och suppleanter.

Etiketter: , ,

6 Comments:

Blogger Daniel said...

Varför lär sig inte politiker att proportionerliga skatter är så mycket enklare och effektivare som styrmedel, det här med gränsvärden blir alltid dumt på något vis.

11:59 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Håller helt med.

12:09 em  
Anonymous apa said...

Dessvärre är det de som har rätt. Etanol etc. kan aldrig ersätta de tre miljarder ton olja och sex miljarder ton stenkol som konsumeras årligen. De tre dominerade grödorna producerar bara en halv miljard ton råvara var och ökad produktion behövs som mat.

Det är inte rationellt att särskilja koldioxid från olika källor. De påverkar i teorin på samma sätt. I praktiken är faktiskt biobränsle mer miljöstörande än petroleum. Idag är faktiskt kärnenergi den enda fosilallternativet med relevant potential.

För en gångs skull verkar EU ha gjort rätt.

1:27 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Snickelidingsnack. Klart att bioenergi är bättre än sådant vi gräver upp ur jordskorpan ur klimatsynpunkt...

Att kärnenergi är kanon håller jag dock verkligen med om och ser gärna mer sånt.

1:40 em  
Anonymous Anonym said...

"Klart att bioenergi är bättre än sådant vi gräver upp ur jordskorpan ur klimatsynpunkt..."

Kolet i jordskorpan befinner sig också i ett kretslopp som innefattar atmosfären. Vulkaner är en del av detta fenomen.

Vi kan idag inte industriellt framställa etanol ur skogsråvara.

Biobränslen är dessutom en anledning till att matpriserna stigit med 75%.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22584&a=1188886&from=rss


Pga matpriserna så har FN höjt gränsen för absolut fattigdom till 1,25 dollar per dag.

En tuff fråga för dig att fundera över:

Hur många fler människor är det värt att skicka in i absolut fattigdom och svält genom att nyttja biobränslen?

Det är nämligen en direkt konsekvens av att vi nyttjar biobränslen.

12:09 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Det där är en argumentation man ibland ser från ekofascister och civilisationskritiker som inte vill att vi ska använda någon energi överhuvudtaget.

Att människor i fattiga länder skulle fara illa eller "dö" av att odling av bioenergi driver upp livsmedelspriserna är lika korkat som fel.

Fattiga lever företrädesvis i agrara ekonomier. Dessa gynnas naturligtvis av högre världsmarknadspriser på jordbruksprodukter!

Att korruption och handelshinder begränsar detta är fördjävligt, men knappast bioenergins fel.

12:16 em  

Skicka en kommentar

<< Home