måndag, september 29, 2008

Nato kanske ett bra alternativ?

Magnus Andersson debatterar idag i Sydsvenskan om att vi bör utreda vad ett Natomedlemskap skulle kunna innebära för oss.

Inte mig emot.

Jag är inte säker på att ett medlemskap bara vore bra, men det är ju självklart så att 25 länder tillsammans kan ha en större förmåga att möta hot till en relativt sätt lägre kostnad än var och en för sig.

Etiketter:

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

NATO är det säkerhetsskapande ramverket i vår del av världen och naturligtvis skall vi vara med i det. Vår krigsmakt är redan i hög grad integrerad och arbetet med att ytterligare integrera våra förband i NATOs kommandostruktur pågår.

Så snart vi vågar konkret ta ställning för de demokratiska världen som skymtar i högtidstalen så kommer vi också att ansöka om medlemskap. Det enda som hindrar är vänstern beröringsångest för den västvärld av vilken vi är en del.

9:29 fm  

Skicka en kommentar

<< Home