fredag, maj 29, 2009

Abir och Anna om frihandel även för bryggerinäringen

Två politiker som jag respekterar oerhört mycket och ungefär av samma skäl, svarar båda intressant och principfast på Sveriges Bryggeriers kandidatenkät i vilken man ställer frågor om ölskatter, införselkvoter och hur den olagliga försäljningen till ungdomar ska stävjas.

Båda svarar de utan att blinka att de tror på frihandel och föräldraansvar. Inga andra svarar lika oförblommerat kring dessa frågor, utan för resonemang om folkhälsa och samhällsansvar.

Kandidaterna har något gemensamt. De har båda kommit till Sverige som flyktingar. Anna Ibrisagic och Abir Al-Sahlani. Kanske utrikesfödda har ett mer balanserat sinne för proportioner kring dessa frågor än vad etniska svenskar i regel har?

-------------------

Abirs svar.

Annas svar.

Etiketter: , ,