måndag, maj 03, 2010

Rödgrön skattechock!

Det var väl knappast någon överraskning att det skulle behövas kraftiga skattehöjningar för att finansiera vänsterpartiernas överbudsfest, vars meny dinglats framför svultna nyckelgrupper de senaste dagarna.

Energi- och transportskatterna drabbar den traditionella industrin mest. Den som redan är under stor press efter finanskrisens härjningar. Kanske ännu värre är att de kostnadsökningar som genom detta snilledrag tvingas fram kommer att vara inflationsdrivande. Något som hämmar arbetstagarnas reallöneutveckling och som kommer att driva upp räntorna. Det, i sin tur, gör det dyrare att bo och det gör det svårare för företag att skaffa finansiering för att utveckla verksamheten.

Detta i kombination med att 1. förmögenhetsskatten återinförs vilket minskar tillgången på privatkapital - den vanligaste nystartsfinansieringen i länder där förmögenhetsbildningen fungerar normalt - och 2. förmögenhetsbildningen hämmas också genom att de som genom hårt och smart arbete lyckats skaffa sig en inkomst på mer än 40 lök i månaden straffbeskattas för sin gärning.

Till saken hör att förmögenhetsskatten - förutom att den är orättvis och djupt omoralisk - inte drar in några pengar till statskassan. Tvärtom. Den driver kapital ut ur landet. Kapital som skulle ha kunnat skapa många sköna (beskattade) jobb.

Alla tankar från den skattereform som Socialdemokraterna gjorde tillsammans med Folkpartiet 1990, är de borta? Vad hände? Ringde 70-talet och berättade att allt var förlåtet och att tillväxthämmande snedvridningar och perversa pomperipossaskatter nu är välkomna tillbaka?

---

Etiketter: , ,