onsdag, augusti 04, 2010

Jag är emot promillegränsen på sjön

I år trädde en ny lag i kraft. Det är numera otillåtet att framföra flytetyg om man har 0,2 promille i blodet. Anledningen ska vara att höja säkerheten efter några spektakulära tillbud hänföriga till den olyckliga kombinationen muskelbåtar och fylla.

Om det kommer att ha någon betydelse för statistiken återstår att se, men min känsla är att det är en lag som träffar fel. De människor som är så omdömeslösa att de sätter sig vid rodret - över måttan påverkade - i en båt de inte kan hantera, i väder de inte förstår och i mörker som försämrar de redan skrala navigationsfärdigheterna, struntar nog i även risken för en rutinkontroll och vidhängande böter.

De som drabbas är som vanligt normalt hederligt folk som sköter sig och uppträder säkert på sjön. Deras friheter att njuta av sjölivet begränsas kraftigt av den strikta promillegränsen.

Dessa är dessutom jäkligt bra att ha i närheten om något händer på havet. Man önskar att fler sådana kan vara på väg hem samtidigt som nybörjarskepparn i sin (förhoppningsvis välförsäkrade) begagnade Ryds HT-båt, som råkade gå på fel sida gröna pricken och därför har slagit av växelhuset på den klassiska fyrcylindriga 50-hästaren från Mercury.

Men med den nya lagen är risken stor att dessa omdömesgilla och vana båtförare stannar hemma och istället lagar något smarrigt på den egna grillen och lämnar plats på sjökrogarnas bryggor för hänsynslösa typer som skiter i lagen på alla sätt. Och som gärna gör Rydsskepparn sällskap på fel sida pricken. Fast i 45 knop.

Etiketter: , , ,

9 Comments:

Blogger Wilhelm Svenselius said...

Jag håller inte med dig här. Vi har en promillegräns för att köra bil och för att flyga flygplan. Varför skulle det vara okej att vara full när man framför en båt? Precis samma risk för skador föreligger ju.

Det är faktiskt inte hela världen att avstå från alkohol när man ska köra. Att vissa kommer att skita i lagen är självklart, det gäller samma som för rattfylleri. Men det i sig är inget skäl till att inte införa den.

11:18 fm  
Blogger Johan Ingerö said...

Wilhelm,

För att bilkörning och flygning (det senare har jag dock ingen egen erfarenhet av) kräver en helt annan precision och reaktionsförmåga än de allra flesta båttyper?

En sak är ju, som den ärade blogginnehavaren skriver, att hålla sig nykter när man kör stora båtar i höga hastigheter. En helt annan är att köra små fritidsbåtar.

12:37 em  
Blogger Wilhelm Svenselius said...

Jag tycker nog ändå att en typisk lätt fritidsbåt är tillräckligt stor, tung och snabb för att samma regler som för t ex bilar ska vara tillämpliga. Särskilt tunnelseendet som uppstår när man fått några promille i sig torde ju kunna leda till stora problem med att t ex se trafik på korsande kurs.

En båt har dessutom mycket längre bromssträcka än en bil, så även om reaktionsförmågan kanske inte är det mest kritiska så är uppmärksamheten desto mer så.

3:17 em  
Anonymous Dr M said...

Frågan är väl på vilket sätt denna lagändring innebär en faktisk förbättring i praktiken jämfört med den lag om sjöfylleri som redan varit i kraft sedan länge. Det har aldrig varit okej att "vara full" när man framför en båt -- frågan är vilket behov som föreligger av att sätta en låg promillegräns, och vilka konsekvenserna blir av den.

Jag har inga problem med att ha regler som innebär en verklig utökning av säkerheten till en rimlig kostnad, men är däremot betydligt mer tveksam till åtgärder som innebär en mycket liten (eller rent av bara teoretisk) säkerhetsförbättring till priset av ett avsevärt ökat omak. Den principen gäller för övrigt även i biltrafiken, där den s.k. nollvisionen används som motivering för allmänt trafikhindrande åtgärder med tveksamma effekter på säkerheten.

5:02 em  
Anonymous Anonym said...

Busfrön utan omdöme påverkas inte av att det finns en lag. Detsamma gäller i biltrafiken. Lagen hindrar mig att kunna köra bil långsamt hem från en fest även om jag bara druckit en eller två öl.

De som verkligen är problemet är de som inte bryr sig om det finns en lag. Alltså gör lagen ingen skillnad i praktiken.

9:59 em  
Anonymous Ivan said...

att man inte ska köra snabba motorbåtar när man e packad är ju självklart för alla. Det orimliga i denna lag är promillegränsen. De allvarliga olyckor som sker på sjön där fylla är inblandat sker redan under de promillegränser som är olagliga med gamla sjölagen. Det har som sagt aldrig varit lagligt att köra båt packad. Lagen har varit otydlig och ett förtydligande skulle kunna vara rimligt. dvs en klar och tydlig promillegräns.

At sätta gränsen vid 0,2 är helt orimligt. inga olyckor sker under 1 promille! ingen kommer köra upp på land eller köra över andra båtar för att dom drukit två öl på sin dagsutflykt eller är lite bakfulla vid lunch dagen efter midsommar!

Lagen skyddar ingen och inskränker friheten för en jävla massa vanliga skötsamma båtägare!

2:26 em  
Anonymous Gryningsräd said...

Vi har redan innan lagen haft en promillegräns för sjöfylleri - denna gick gick vid 1,0 promille och kallades för "grovt sjöfylleri". Denna kvarstå, så inget har egentligen ändrats.

Det som dock HAR ändrats är att den nya lagen tillåter polisen att ta utandningsprov slumpmässigt på båtförare. Tidigare var detta endast tillåtet om föraren inte kunde framföra sin båt på ett säkert sätt.

Vidare gäller lagen endast båtar över 10m längd eller om den kan göra mer än 15 knop. Den "vanliga" familjeseglaren på 9,9 meter kan således INTE stoppas enligt de nya reglerna. Dock blir familjeseglare under 10 meter mer och mer ovanligare...

0,2 är också för lågt satt. 0,5 borde vara tillräckligt. Precis som på bilvägarna.

Är själv van fritidsskeppare och tycker för en gångs skull att lagen är hyfsat avvägd. Förutom den för lågt satta promillegränsen.

8:01 fm  
Anonymous Peter Wagenius said...

Vill inte verka avundsjuk på det engagemang ni visar och får...
, MEN byt ut ordet BÅT mot SNÖSKOTER så förstår ni vad jag menar

(förutom att vi inte dricker vin på turen, det är för fjantigt)

12:32 em  
Anonymous Anonym said...

@Whilhelm Svenselius

Du verkar inte ha en aning om varför du tycker som du gör. Exempelvis skriver du att båtar har långa "bromssträckor" men det är ju ganska betydelselöst om man inte tar hänsyn till de väsentligt större möjligheterna till väjning och en hastighet på 40-50 km/h. Vidare har "Kafkalagen" kommit till utan att lösa något egentligt problem. Även om man är av din uppfattning så är väl det viktiga med lagstiftningen att man löser ett stort problem? Hur kan 8 motorbåtsolyckor (där man inte vet om alkohol är inblandad) bland 2 000 000 fritidsskeppare vara ett problem? Remissinstanser kom också fram till det genom följande uttalanden: Kammarrätten i Stockholms skriver "att en promillegräns på 0,2 för fritidssjöfarten närmast ter sig som ett nykterhetspolitiskt förslag och saknar stöd i vetenskapliga studier" och Hovrätten över Skåne och Blekinge skriver "förespråkat att promilleregeln begränsas till yrkessjöfarten med hänvisning främst till att det saknas empiriskt belägg för att införa en sådan regel för fritidssjöfarten"

Du får nog fundera ett par varv (eller fler) till!

12:49 fm  

Skicka en kommentar

<< Home