fredag, november 04, 2011

Kostnadsbelägg högre utbildning

Ingen som är intresserad av Sveriges framtid bör missa Martin Borgs film "Utbildningsfabriken". (Finns att beskåda på TV4-Play.)

Det svenska utbildningssystemet har genom åren varit föremål för politisk instrumentik, snarare än att ge oss den utbildning vi behöver för att klara oss i livet. Likhetsidealet har förstört livet för många elever som haft svårt att passa in i mallen. Särbegåvade och andra som på något sätt är lite annorlunda behandlas som grader som ska slipas av när kollektivet formas.

Enskilda barns intressen och sådant som får dem inspirerade riskerar att offras på den överordnade politiska drömmens altare. Utan att värdera genusförskolans betydelse är företeelsen mer ett uttryck för hur systemen, och upplevda brister i systemen, adresseras i en verksamhet som borde ha barnets bästa i första rummet.

Kvaliteten i högskolan är antagligen också offer för ett missriktat systemtänk, snarare än att studenternas möjligheter att skaffa sig en bra utbildning är högsta prioritet.

I våras fanns det en motion på stockholmscenterns stämma om att avgiftsbelägga högre utbildning. Det kostar ju nämligen en massa pengar. I samma motion hade den förväntade invändningen, att även fattiga måste ha råd att plugga, bemötts. Det skulle vara möjligt att på samma sätt som för sitt uppehälle låna till studieavgiften hos CSN (eller motsvarande - även CSN bör kanske konkurrensutsättas).

Den fråga motionen (som tyvärr inte vann stämmans gillande) syftade till att besvara är antagligen det faktum att det som är gratis ofta betraktas som ingenting värt, ett faktum som urholkar det upplevda värdet av den högre utbildningens betydelse. Studenten blir inte en lika tydlig kravställare på sin utbildning.

Tyvärr följdriktigt enligt gängse svensk utbildningsfilosofi - det är "samhället", systemet, som är utbildningens avnämare, inte studenten.

Etiketter: , ,

5 Comments:

Anonymous Anonym said...

"Det skulle vara möjligt att på samma sätt som för sitt uppehälle låna till studieavgiften hos CSN (eller motsvarande - även CSN bör kanske konkurrensutsättas)"

Ok, så det ska alltså vara dyrare för fattiga att skaffa sig högre utbildning än för rika? För detta blir väl ändå följden av att tvingas ta lån (med ränta får man förmoda) för att finansiera sina studier, vilket ungdomar med välbeställda föräldrar ej behöver göra. Det låter som ett mycket obehagligt förslag, men jag har kanske missförstått något?

2:49 em  
Anonymous ante said...

"bör missa", är den så dålig? :-)

8:21 fm  
Anonymous Anonym said...

1) "Utbildningsfabriken" är ingen dokumentär utan ett debattinlägg från Svenskt näringsliv.

2) Svenska studenter läser inte gratis på universiteten. Deras föräldrar har betalat skatt för att barnen ska få läsa på universiteten.

8:40 fm  
Anonymous Anonym said...

Anonym 8:40 PM:

1) Läs på innan du slänger dig med termer du inte behärskar. Annars förstör du din trovärdighet helt i onödan.

2) Det finns inga gratis högskoleutbildningar. Därför är det bra att göra kostnaden synlig.

10:07 em  
Blogger Magnus Persson said...

8:40: Sen när har alla svenska studenter svenska skattebetalare som föräldrar? Det är väl inte ens säkert att föräldrarna är svenska medborgare, om man ska vara krass?

3:35 em  

Skicka en kommentar

<< Home