fredag, februari 02, 2007

Vad händer sen?

Den svenska vänstern hyllar Hugo Chavez. Men det är en inte helt självklar vurm. Det finns anledning till harkling i hyllningskören, även för den inbitne vänsteraktivisten.

Chavez är katolik och djupt religiös. Magnus Linton beskriver honom som en "röd Ulf Ekman" i tidningen Arena. Religion är oftast ingenting för marxister, men verkar ju i o f s funka ganska bra ihop med den svenska finvänstern.

Politisk makt kräver också ekonomisk makt och Chavez är helt beroende av oljepengarna. Vänstern gillar inte oljeindustrin och det gör inte jag heller. Oljan bidrar till växthuseffekten och det brukar vanligtvis vara en viktig fråga för vänstern. Kanske anser man att ändamålen helgar medlen, eftersom oljepengarna åtminstone delvis används till att bekämpa fattigdomen i landet.

Venezuela lägger stora pengar på att köpa vapen och man har till och med låtit bygga en egen fabrik för att tillverka kalaschnikovkarbiner en masse. Brukar inte vänstern vara emot militarism och vapenindustri? (och ja just ja, Chavez är själv militär av överstes grad)

Just nu köper Chavez popularitet genom att använda oljepengar till välfärdssatsningar. Detta uppskattas naturligtvis av många, varför Chavez fortfarande åtnjuter ett starkt stöd, men oppositionen behandlas hårt och får allt svårare att agera och den successiva avvecklingen av normala demokratiska institutioner samlar all makt kring presidenten.

Vad händer när oljepriset vänder nedåt? När oljepengarna tryter. När Chavez inte längre har råd att bjussa på fri skolgång och läkarvård... Det är inte en helt orimlig hypotes att stödet minskar och att man kanske vill byta president och politisk inriktning.

Kanske även en president/diktator med total makt (som förfogar över en herrans massa vapen) träder tillbaka och släpper ifrån sig makten igen när populariteten börjar tryta och krav på annan politik och annat politiskt ledarskap väcks?

Men det finns också en möjlighet att så inte är fallet.

Hursomhelst ska ett demokratiskt land inte utsätta sig för den risken. Det är därför man har institutionella system med maktspridning i parlament och utrymme för debatt och opposition.

Även dem som gillar det som Chavez nu gör måste väl se de långsiktigt negativa implikationerna?

...

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Bra och tydligt! Frågan är också hur det förhåller sig till grundlagar och sådant. Men det är ju bara ett hanterbart hinder på väg mot den totala makten...

1:03 em  

Skicka en kommentar

<< Home