måndag, mars 12, 2007

Hellre frihet än batongpolitik

Folkpartiet muckar gräl med Centerpartiet. Och det handlar inte om någon bro, energiform eller valuta. Det handlar om att några centerpartister i partiets idéutveckling kommit fram till att:

1. Progressiva skatter är hämmande för den ekonomiska utvecklingen och KAN också vara moraliskt tveksamma och orättvisa.

Det skulle kosta 39 miljarder (2,8% av alla skatter) att avskaffa statsskatten, så det är INTE en fråga om ekonomi. Tvärtom skulle reformen redan på ganska kort sikt få positiva effekter på samhällsekonomin. Läs mer om detta hos t ex skattebetalarna.

Att människor ska få behålla lite mer av det de lyckas tjäna numera kallas nyliberalt, med darr på rösten, är ett fattigdomstecken för hur debattklimatet ser ut idag.

2. Marknadshyror hindrar rörligheten på bostadsmarknaden och fungerar i praktiken dåligt.

I Stockholm har vi 120 000 människor i bostadskö och för att få ett hyreskontrakt måste man antingen ha någon farbror som äger fastigheter, vara fackpamp/sosseadel eller barn till sådan, eller köpa kontrakt svart. Läs mer på marknadshyror.se.

3. Arbetsrätten måste liksom allting annat i världen utvecklas i takt med tiden.

Lagen om anställningsskydd hindrar rörligheten på arbetsmarknaden. Den premierar den som redan har jobb sedan länge och därmed är etablerad på arbetsmarknaden med både nätverk, erfarenheter och a-kassa, på bekostnad av den som inte ännu har fått möjlighet att visa vad man går för.

Eftersom man inte vill riskera att komma "sist in" i en ny organisation tvekar man inför att byta jobb, även om man vantrivs eller om ens kompetens skulle komma till bättre rätt någon annanstans. Detta driver ohälsan, samtidigt som att det hämmar utvecklingen för både människor och företag. Undertecknad har tjatat om detta länge.

Erik Ullenhag (som i övrigt verkar vara en trevlig och vettig person) binder antagligen ris för egen rygg när han nu blottlägger skillnaderna i de liberala partiernas idéutveckling.

SvD kommenterar detta också.

Etiketter: ,

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Som vanligt är det värt att påpeka att Sverige redan HAR platt skatt.

På arbetsfria kapitalinkomster utgår varken statlig skatt eller värnskatt. Summorna kan i vissa fall uppgå till miljardbelopp.

Men det är tydligen väldigt viktigt att det ska vara olönsamt för Svensson att arbeta.

12:19 em  
Anonymous Anonym said...

Kan bara instämma med föregående kommenar. Mycket märkligt att platt skatt på inkomst av arbete är så kontroversiellt, när vi samtidigt har platt skatt på arbetsfria inkomster som kapitalavkastning. Det bibehåller, kanske till och med ökar, klyftorna mellan de som är födda med pengar och de som måste börja från noll och arbeta sig uppåt i samhället.

3:22 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Det är verkligen konstigt att skattefrågan är så kontroversiell.

Att det liksom räknas som ytterlighetsliberalt att diskutera alternativ till progressiva skatter...

4:03 em  

Skicka en kommentar

<< Home