onsdag, juni 13, 2007

Varför svarar inte gruppledningen?

Det vore smakfullt att kosta på sig om inte en förklaring, så i alla fall en kommentar! Eftersom frågan om FRA's utökade befogenheter uppenbarligen är så pass viktigt att man väljer att offra både medborgarnas och enskilda ledamöters integritet borde det ju finnas massor av goda argument?

Men från gruppledare Annika Qarlsson är det hittills tyst.

CUF och den nyvalde ordföranden Magnus Andersson, toppar TV4-nyheterna och berättar om ett öppet brev till gruppledningen där man tar avstånd från det sätt på vilket man behandlar sina folkvalda kollegor.

En välkommen och viktig markering av morgondagens centerpolitiker, som förtjänar ett svar från gårdagens.

Update: Gruppledningen svarar:
"De allra flesta har ingen aning om vad signalspaning är - efter vinterns och vårens debatt är det något fler…

Det har varit en lång resa där känslorna har svallat heta och där det både är sakargument, ideologiska argument och politiskt spel - såklart. Vi har haft Annie och Staffan som gjort ett omfattande och ambiöst arbete och lyft fram de krav för att stärka integritetsskyddet som vi från partiet sedan fått med i dagens betänkande. När vi då fått in de krav vi ställt så är det också en del av spelets regler att ställa upp bakom besluten.

Jag är fullt medveten om att det är en svår röstning för några idag. Nästa votering är en hjärtefråga för någon annan. Att fatta beslut i en demokratisk process är inte alltid lätt - men demokrati är ett lagspel. "

Annika Qarlsson, gruppledare (c).

Fortfarande dock utan argument om varför förslaget är bra.

Etiketter: , ,

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

"[...] men demokrati är ett lagspel."

Detta är ju ett ytterst anmärkningsvärt uttalande! Qarlsson kan inte gärna vara omedveten om att våra riksdagsledamöter sitter på personliga mandat för att representera sina väljare. Visserligen har vi ett partivalssystem som gör att det där med personliga mandat i praktiken inte fungerar särskilt bra, men faktum är och förblir att det är varje riksdagsledamots skyldighet att bilda sig en uppfattning i de frågor om vilka det röstas, och ta ett personligt ansvar för hur rösten läggs. Det är representativ demokrati. Sedan må Qarlsson ha rätt i att ska man få något faktiskt gjort måste man arbeta tillsammans inom och mellan partier, och den som ställer upp till val för ett parti måste rimligen ställa upp på stommen i partiets politik, men det är varje ledamots skyldighet enligt det personliga mandatet att rösta emot partilinjen de gånger man är övertygad om att det är rätt i en viktig fråga. Mandatet kommer från väljarna, inte från regering eller gruppledare, vad Qarlsson än vill tro.

2:26 em  

Skicka en kommentar

<< Home