onsdag, juni 13, 2007

Hur kommer Henrik von Sydow trycka?

Fredrick Federley och Annie Johansson är inte ensamma om sin skepsis gentemot förslaget som låter FRA kontrollera våra e-postmeddelanden, sms och telefonsamtal.

För inte så länge sedan skrev den moderata riksdagsmannen Henrik von Sydow en skarpt formulerad debattartikel mot förslaget om ökad övervakning som den förra försvarsministern, Leni Björklund, tog fram och som nuvarande försvarsminister Mikael Odenberg tog över.

"Vi måste akta oss för att bygga upp en kontrollstat som - trots de goda syften som i dag föreligger - lätt kan missbrukas för andra ändamål av en annan regering i en annan tid. Vi kan helt enkelt inte utgå från att våra makthavare alltid är goda - så varför då sätta verktyg på plats som riskerar att bli till grundskott mot den enskilda människans grundläggande fri- och rättigheter? "

Henrik von Sydow, (m)

Henriks ord är stora och kloka. Detta är en fråga av enorm betydelse. Mot bakgrund av detta borde det vara mycket intressant att följa morgondagens röstning, men tyvärr är politiken ganska förutsägbar och risken är väl överhängande att Henrik drabbats av samma tryck som Fredrick och Annie.

Etiketter: ,

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Enligt DN http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=778824 kommer von Sydow att rösta ja:

"- Jag har lagt min energi på att försöka förändra det här lagförslaget i en riktning som stärker skyddet för den enskildes integritet och som stärker kontrollen av lagens tillämpning. Mina synpunkter har till viss del blivit tillfredsställda och med detta finner jag mig i det förslag som nu ligger på riksdagens bord, säger von Sydow."

Ännu en hycklare som kröker rygg för partipiskan.

9:11 em  

Skicka en kommentar

<< Home