tisdag, november 06, 2007

Miljöbalken måste omarbetas från grunden

Miljölagstiftningen fungerar inte. På SvD.se finns en artikel om att ett 50-tal utredningar av anmälda miljöbrott i Västerbotten riskeras att läggas ner nu för att polisen inte hinner utreda dem.

Kanske kan det ha något att göra med att ALLT! Precis ALLT! enligt miljöbalken kan tolkas som miljöbrott?

Ingen har väl glömt damen som inte fick röka i sin trädgård och alla de andra knäppa "miljöbrott" som kommit upp på miljödomstolarnas bord den senaste tiden...

Man undrar ju vilka riktiga miljöbrott, som verkligen innebär framtida hälsofara, som liksom slinker igenom av bara farten nu.

Oacceptabelt.

Etiketter: ,

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Men herregud, tror du att det är detta som är problemet? Att miljöåklagarna utreder rökning i trädgården?!?

Om vi ska ta ett riktigt problem istället så kan man väl t ex nämna det faktum att anslagen till åklagarmyndigheten minskar varje år, något som leder till resursbrister. Besparingen är konstruerad enligt följande: Varje år ökar personalkostnaderna med x %. Kostnadsökningen kompenseras aldrig fullt ut, vilket innebär att myndighetens arbetsförmåga sakta dräneras.

12:18 em  
Anonymous Anonym said...

Vad menar du med att allt, enligt miljöbalken kan tolkas som miljöbrott?

Har du alls tittat i 29 kap. MB?
Känner du till någonting om hur strafflag tolkas och tillämpas?

I artikeln som du hänvisar till uttrycker åklagaren sitt missnöje över att anmälningar om miljöbrott ligger för länge hos polisen och att polis och åklagare inte ges tillräckliga resurser för att utreda miljöbrott.

Håller med dig om att miljöbalken på många sätt är illa konstruerad. I detta fall går du dock i den vanliga fällan då något "är fel" - skrävlar efter reformerad lagstiftning.

En grundförutsättning för en fungerande lagstiftning är att de myndigheter som har att tillämpa den är rustade (såväl ekonomiskt och intellektuellt) härför.

Väntar med spänning på dina analyser av den nya bidragsbrottslagen...

7:59 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hallå Camilla och tack för din kommentar.

Vi är helt överens om att MB är dåligt konstruerad. Varför det är så har säkert många orsaker, men en del är garanterat för att miljöpartiet krävde det i en budgetförhandling med socialdemokraterna.

Lagen har tillkommit av politiska skäl. Det är symbolvärdet som fått stå över andra prioriteringar, som t ex näringslivets möjligheter att jobba och utveckla sina verksamheter, rättväsendets möjligheter att beivra miljöbrott effektivt och rättssäkert och kanske det allvarligaste - att miljöbalken faktiskt i vissa avseenden innebär en försämring av miljön, eller åtminstone hindrar förbättringar.

Eftersom det förhållande som gjorde lagen nödvändig inte längre råder har den heller inte längre något värde och borde bytas ut mot en bättre.

(alltså förhållandet med en socialdemokratisk minoritetsregering beroende av miljöpartiet)

11:03 fm  

Skicka en kommentar

<< Home