fredag, mars 14, 2008

Men kräv att bolagen delas ut till folket då!

Partiavdelningskompisen Andreas Bjerke skriver idag på stureplanscenterbloggen om lobbygruppen "stoppautförsäljningen.nu" och deras argumentation för att staten ska fortsätta att driva företag.

Andreas som till vardags jobbar med finans och försäkring berättar hur företag normalt värderas och förklarar på ett pedagogiskt sätt om prisets förhållande till företagets förmåga att generera vinster.

Mot bakgrund av det är resonemanget på lobbykampanjens webbplats minst sagt märkligt. Man förstår inte ekonomi ens på det mest grundläggande sätt om man inte begriper att de beräknade framtida vinsterna diskonteras i priset om detta sätts på en marknad.

Däremot förstår man genom Andreas' inlägg att det faktiskt är ett utmärkt tillfälle att sälja bolagen precis just nu, eftersom dessa har haft en rad lyckosamma år bakom sig och därför värderas högt.

Det finns alltid risker för att det kommer sämre tider och som tongångarna går från vissa vänsterhåll ska de statliga bolagen ta andra hänsyn än vinstmaximering. Det innebär ofelbart att de kommer att sluta med det där att vara framgångsrika. De kommer inte dra in några vinster till ägarna och kommer också värderas därefter.

Där faller det första argumentet.

Man har tydligen också problem med att utländska investerare ska få vara med och köpa aktier i bolagen. Om man i det första läget hade synpunkter på att man ansåg att priset var för lågt är det ju jäkligt märkligt att vilja exkludera 99,8% av de köparna! Ju fler köpare som konkurrerar om att få köpa aktierna, desto högre kommer priset att bli.

Och visst händer det att bankerna köper aktier, men de största ägarna kommer naturligtvis att bli samma typer av ägare som äger andra aktiebolag. AP-fonderna, aktiefonder, LO, privatpersoner t ex..

Kampanjen bygger på bristande kunskaper i marknadsekonomi. Visst är det OK att tycka att staten ska driva företag, även om jag själv tycker att det är helt idiotiskt när civilsamhället gör det så mycket bättre. Problemet är att argumentationen bygger på missförstånd, fördomar och kanske mer en vilja att tvåla till regeringen snarare än att faktiskt lösa ett problem.

Men det skulle vara intressant att veta hur Daniel som anges ligga bakom kampanjen ställer sig till Dick Klings förslag om att dela ut bolagen till folket?

Det skulle ju lösa alla problem som kampanjwebben tar upp.

Etiketter: , ,