onsdag, mars 05, 2008

111 000 från arbetslöshet till jobb

Ulrika skriver på stureplanscenterbloggen om regeringens framgångar när det gäller jobben och hur a-kasseavgiften som en direkt följd minskar i motsvarande grad.

Roger Tiefensee beskriver det väl på Centerpartiets webbplats:

"Inte någon gång sedan mätningarna började har sysselsättningsökningen - den totala sysselsättningen och antalet arbetade timmar - varit högre." (citatet gäller 2007 års sysselsättningsökning - ett av tre rekord som regeringen sätter när det gäller sysselsättningspolitikens resultat)

Det står utom allt tvivel att vänsterpolitiken drog människor och arbetsmarknaden allt längre från varandra.

Trots stark högkonjunktur hindrades människor från att ta del av tillväxten. I en fungerande ekonomi innebär en stark konjunktur att folk kan hitta jobb eller byta till ett bättre. Är arbetsmarknaden alltför trögrörlig berövas människor den chansen, vilket också hindrar välståndsspridningen.

En del av förklaringen till arbetsmarknadens trögrörlighet stod att finna i en alltför svag incitamentssystematik, där en del fann sig tillrätta i ett icke arbetande liv.

Oavsett vad man tycker om alliansregeringen i övrigt måste alla väl vara överens att jobbpolitiken fungerar väldigt mycket bättre än den som vänsterregeringen försökte driva.

Det finns en hel del kvar att göra om man vill nå längre med arbetsmarknadens rörlighet. I samma stund som sysselsättningsökningen avtar måste varje ansvarstagande regering överväga reformer på området, varav den allra viktigaste är ett avskaffande av den djupt orättvisa - och för arbetsmarknadens funktionssätt förödande - Lagen om anställningsskydd.

Läs mer om LAS i ett gammalt inlägg.

Menmen... Man ska inte gnälla när det ser så bra ut som det ändå gör idag! :-)

Etiketter: , , ,