tisdag, februari 26, 2008

Inför en vårdkvalitetsmyndighet

Robert Thorburn skriver idag en personligt och gripande inlägg på Stureplanscenterbloggen.

Det handlar om vården och de ideologiska spärrar vissa verkar ha mot alternativa organisationsformer. Former som bevisligen fungerar mycket bättre i alla andra sektorer.

Aversionen mot marknadsekonomiska inslag i utförandet av offentligfinansierad verksamhet bygger på fördomar och dålig kunskap. Vänstern hänfaller ofta till känslosamma klasskampsargument som helt saknar relevans.

Det finns ingen (mig veterligen) i något riksdagsparti som idag föreslår att systemet med offentligfinansierad sjukvård ska avskaffas. Det handlar om att införa konkurrens i utförarleden med allt vad det innebär. Hur man kan vara emot det är för mig svårt att förstå.

En del argumenterar mot bristen på insyn och möjligheter till kvalitetskontroll i privata utförarorganisationer. Det är argument som ska tas på allvar. Hela vården, inte bara den privata, borde omfattas av en kontinuerlig kvalitetsgranskning genom en särskild vårdkvalitetsmyndighet.

Etiketter: ,

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Så privatiserandet ska leda till uppförandet av en ytterligare myndighet? Hmm, intressant motsägelse. Du verkar inte förstå skillnaden i en fri marknad när det gäller att t.ex. sälja bananer och ansvara för vård. När man ansvarar för vård måste andra hänsyn tas än just de parametrar som är grundläggande för den fria marknaden. Sen har det visat sig att i praktiken så är en fri marknad på vårdsektorn mycket dyrare att driva än en till huvuddelen driven vård i offentlig regi. Ta t.ex. skräckexemplet USA som betalar långt mycket mer än andra västländer sett till antal patienter man tar hand om. Eller ta skräckexemplet vårdval Hallans där plötsligt användandet av antibiotika har skjutit i höjden vilket i längden kan få förödande konsekvenser. Här ser man problemet med den fria marknaden inom vården: Kundmässigt kommer vården få nöjda kunder ju mer antibiotika de skriver ut, därmed behåller vårdcentralen sina kunder. Dock måste vården sätta sig över det enkla resonemanget och föra en restrektiv politik när det gäller användadet av antibiotika vilket inte är möjligt när man har kundval, för då försvinner vårdtagaren bara till någon annan vårdcentral som ger han/hon antibiotika. Det funkar när det gäller bananer, inte när det gäller vård - andra hänsyn måste tas.

6:01 em  
Blogger Johan, PL&C said...

´Motsägelse? Nej då. Myndigheter ska hellre göra just sådant istället för att driva själva verksamheten. Utförandet fungerar oftast bättre i andra organisationsformer.

Och "skräckexemplet USA" är helt irrelevant. För det första är det inte det som föreslås av mig eller någon annan, för det andra har du fel i sak. Det som driver upp vårdpriserna i USA är inte att vården är konkurrensutsatt (hur nu det skulle hänga ihop) utan att en praxis etablerats i ett fristående domstolsväsende som har gjort skadestånden vid felbehandling väldigt stora. Det i sin tur gör att sjukhusen måste ha dyra försäkringar mot sådant.

Det är SJÄLVKLART att man ska få välja var man vill ha sin vård. Det kan vara en fråga om personkemi eller andra faktorer som gör det lättare eller svårare att kommunicera med personalen på olika mottagningar eller så kan det tänkas att man vill söka vård där man jobbar och inte där man bor. Är det ett allvarligt problem för vilket man söker medicinsk hjälp kanske man vill vara nära där släktingar eller vänner bor, även om man själv bor någon annanstans...

Att förneka människor, som faktiskt betalar ganska rundligt för vården genom skatterna, rätten att välja med förklaringen att en hel läkarkår annars skulle åsidosätta hela sin yrkesintegritet och missbruka sin förskrivningsrätt för att "ragga kunder" tyder på en i mitt tycke ganska trist människosyn.

12:26 em  
Anonymous Anonym said...

En ganska trist människosyn? Så när jag ser problem i samhället beror på det på att "jag har en trist människosyn"? Jag skulle nog ha ett och annat och säga om nyliberalers människosyn men jag väljer hellre att debattera sakpolitik. Det fenomen jag beskriver är förankrat i verkligeheten. Se på exemplet med vårdval Halland där de innan de hade vårdval hade en normal konsumtion av antiobiotika. Men efter vårdvalet införts så skjöt det i höjden, långt högre än alla andra landsting. Detta är dock långtifrån min enda invändning gentemot vårdval. En annan invädning är att ett fullt privatiserande av vården leder till att massor av vårdcentraler etableras kring den välbeställda medelklassen, eftersom där är sjukdomarna oftast av lättare slag och därmed är det lukrativare att driva sjukvård där. Medan förorter blir tvungna att dra ner på sjukvården eftersom de nu i vårdval Stockholm betalas lika mycket per kund som i innerstaden. Principen borde istället vara att högre bidrag ska betalas ut till de som är utsatta för ett större socialt tryck. Sen att dribbla bort problemet med den amerikanska sjukvården som om det bara handlar om dyra stämningar är någorlunda magstarkt. Varför ska det vara en rättighet att söka vård på en annan vårdcentral än den som är närmast? Bara därför du inte råkar tycka om din doktor? Jag blir så fascinerad att när det gäller allt annat så hävdar nyliberaler det egna ansvaret. Men när det gäller sjukvård så ska minsann farbror staten fixa fram en ny vårdcentral illa kvickt om den stackars nyliberalen råkar tycka illa om sin doktor eller inte orkar åka hem till sin lägenhet innan han/hon ska söka vård.

5:01 em  

Skicka en kommentar

<< Home