torsdag, augusti 14, 2008

Att kunna tanka med vatten

Bedragare, mytoman eller vår tids största uppfinnare? Svårt att veta, men amerikanska nyhetsmedia rapporterade på 90-talet om Stanley Meyer och hans revolutionerande uppfinning.

Med hjälp av en energieffektiv metod för elektrolys bröts vatten till knallgas, vilket kan driva en förbränningsmotor. Det som gör uppfinningen (om det nu fungerar som påstått) så fantastisk är att den energi som kommer ur förbränningsmotorn vida överstiger den energimängd som går åt för elektrolysen.

Det finns naturligtvis all anledning att vara sunt skeptisk. Det känns för bra för sant, men tänk OM? :-)

Kunniga i fysik och kemi i allmänhet och i elektrolys i synnerhet önskas särskilt välkomna i kommentarsfältet!

Om Stanley Meyer på wikipedia.

Youtubeklipp på demobilen.

Youtubeklipp med nyhetsrapportering.

Etiketter:

6 Comments:

Blogger Elias said...

Omöjligt. Den energi som åtgår för att sönderdela vatten i väte och syre är exakt lika stor som den energi man får ut när väte och syre förbränns tillbaka till vatten.

10:27 fm  
Blogger Unknown said...

Om någon hävdar att de har uppfunnit en evighetsmaskin så ljuger de, eller mer troligt, är mest förvirrade.

11:18 fm  
Anonymous Anonym said...

Evighetsmaskin är omöjligt, men en maskin kan ju drivas av energi som inte ännu tas tillvara...

I alla ämnen som håller en temperatur över den absoluta nollpunkten susar det ju runt en massa energi... Om man kan ta den tillvara så får vi ju energi ur något som liksom inte kostar oss någonting.

11:34 fm  
Blogger Wille said...

Med risk för att låta som foliehattsbeprydd konspirationsteoretiker:
De första gångbara elbilarna uppfanns redan för 20 år sedan i USA. De stoppades dock snabbt med regleringar beställda av Detroits billobby organisationer (läs: GM, Ford m fl).

Amerikanska biltillverkare har de senaste 40 åren ägnat mer energi och pengar på lobbying för att få skydd och handelsbarriärer än forskning, vilket är en stor orsak till att Japanska bilar tenderar att vara avsevärt mer tillförlitliga och bränsleeffektiva.

12:14 em  
Blogger Maria Abrahamsson said...

Utan att gå in på termodynamiken i detalj - det du _beskriver_ är tyvärr omöjligt.

Men, det pågår massor med spännande och innovativ forskning inom närliggande områden, som jag planerar att gå igenom i en längre artikel (artiklar) på vår vetenskapsblogg http://lagerbladet.blogspot.com - jag lovar att tipsa här när de artiklarna är uppe där.

2:48 em  
Anonymous Anonym said...

Det skulle strida mot den första termodynamiska lagen så det går inte. Man kan aldrig förändra någonting till samma sak och netto få ut energi av det oberoende av reaktionsväg.

På förslag är dock en termokemisk separation av vatten för väteproduktion. Vätet skall sedan användas för fordonsdrift och att göra kolväten av stenkol. Den är energieffektivare än elekrolys men det går som i alla processer åt energi. I detta fall kommer energin från fission av uran som förbrukas i en högtempraturreaktor. Geotermisk energi och solenergi i ökenoråden är också på förslag för detta. På Island har man börjat med den geotermiska metoden. Det kanske är det du hört talas om.

10:18 em  

Skicka en kommentar

<< Home