onsdag, februari 25, 2009

Fräscht men fel ändå

Grön ungdom är ju för sköna. I ett pressmedelande går de till angrepp mot moderpartiets nyväckta och kanske en smula märkliga vurm för den svenska bilindustrin.

Men knappt hinner man glädjas förrän man inser att detta inte på något sätt att ett uttryck för plötsliga insikter i marknadsekonomins välsignelser.

Tvärtom förordar man "satsningar" (med skattebetalarnas pengar får man förmoda av sammanhanget) i höghastighetståg och förnyelsebar energiproduktion.

Problemet var alltså inte att staten ska plöja in pengar som påtända sjömän i tveksamma affärsprojekt , utan att miljarderna går till "fel" tveksamma affärsprojekt.

Jag har naturligtvis ingenting emot vare sig höghastighetståg eller förnyelsebar energiproduktion och efter regeringens energiöverenskommelse som bland annat omfattar enklare miljöprövningsregler (vilket MP alltid varit starkt emot) sker en explosion av utbyggnaden av det förnybara av aldrig tidigare skådat slag.

Det är företag som driver dessa satsningar. De gör det inte för att de måste. De gör det för att de vill och för att de bedömmer att det är lönsamt.

Det är just på detta sätt utvecklingen ska ske. Inte genom toppstyrning och femårsplaner, utan med goda förutsättningar för marknadens aktörer att agera.

Etiketter: , , , ,

1 Comments:

Blogger Johan Ingerö said...

Well, så länge staten bestämmer över satsningar på infrastruktur så måste jag säga att höghastighetsräls är en utomordentlig utgiftspost.

I dagsläget trängs X 2000, pendeltåg, InterCity-tåg och godståg på de alltmer överetablerade stambanorna. Snabbspår skulle knyta ihop storstadsregionerna med Europa och dessutom avlasta stambanorna, till gagn för de tåg som använder dem.

Det är med stor sannolikhet en utomordentlig investering, ur såväl marknadsmässig som miljömässig synvinkel.

11:14 em  

Skicka en kommentar

<< Home