söndag, mars 22, 2009

Stockholmscentern med sjumilakliv mot framtiden

Stämman igår blev helt fantastisk! Det nya systemet med motionsbehandling i kommittéer var alltigenom en succé, även om vi i tillväxtkommittén hade behövt lite längre tid. Per Karlberg som satt som kommittórdförande gjorde dock ett strålande jobb i att jaga in alla inlägg rappt, effektivt och utan onödiga metadiskussioner.

Resultatet blev ur mitt perspektiv inget annat än full pott! Diskussionerna gick visserligen höga (det är ju liksom centerpartiet vi talar om), men beslut efter beslut landade oerhört rätt och stockholmscentern visar verkligen att att vi kan och vill driva utvecklingen.

"Rättvisa skatter - lika skatt för alla" blev ämne för en hel del diskussion i kommittén, men som ändå kom fram till att straffbeskattning på utbildning och flit antagligen inte är förenligt med Centerpartiets värderingar. Motionen - som tekniskt sett innebär något som kan liknas vid "platt skatt" genom ett avskaffande av statsskatten - gick sedan igenom utan vidare mankemang.

Min egen relativt väl uppmärksammade kärnkraftsmotion har ju efter den senaste tidens händelser, med den fantastiska energiöverenskommelsen, kommit att inaktualiserats något. Distriktsstyrelsen fann i förbehandlingen av motionerna dock att det var viktigt att göra ett statement kring detta och tydligt redovisa att vi står bakom Maud och regeringen i detta och föreslog sålunda att stämman skulle anse motionen som besvarad, med ett tillägg att denna ligger i linje med var Alliansen har kommit överens om.

I kommittéarbetet förkom viss diskussion och jag hade också fått en skrivelse, samt ett utdrag från partiprogrammet från 1981, från en väldigt rar dam att läsa upp (hon satt med i en annan kommitté) i vilken hon sågar min motion vid fotknölarna. Med allt detta sammanvägt beslöt kommittén ändå att bifalla distriktsstyrelsens förslag. Plenum bjöd på en viss diskussion efter vilken kommitténs förslag antogs. Det finns sålunda majoritet i Stockholms stads distrikt för att tillåta kärnkraft OM denna drivs på rent marknadsmässiga grunder och genomgår en lika grundlig miljöprövning som andra energislagsanläggningar.

Fredrik Bojerud hade motionerat om att Sverige bör gå med i Nato. Med egna erfarenheter från Afghanistan vet han vad han talar om när det gäller svensk trupp under Natobefäl på FN-mandat. En hel del diskussion föregick naturligtvis beslutet. Stundtals hätsk. En viss skiljelinje kunde skönjas mellan de vars släkt varit etniska svenskar sedan Magnus Ladulås och de som själva eller vars föräldrar växt upp i länder där fred och frihet inte varit lika självklar.

Det finns faktiskt inte något ädelt i att stå "neutral" mellan frihet, marknadsekonomi och demokrati å ena sidan och kommunism, diktatur och terror å andra. Stämman landade alltså i att Stockholmscentern ska driva vidare frågan om att Sverige bör ansluta sig till Nato.

LAS är en stor fråga för mig. Den engagerar på ett personligt plan. Både av idelogiska och praktiska skäl. Det är med MYCKET stor glädje vi kan konstatera att Stockholmscentern ställer sig bakom ett avskaffande av den oerhört orättvisa och tillväxthämmande Lagen om anställningsskydd!

Jag är stolt över att vara centerpartist, när jag hör hur det argumenteras från salens alla hörn om LAS. Det är helt klart så att centerpartister oavsett om man är förnyare eller traditionalist, är utledd på att låta facket och socialdemokraterna definiera bilden av arbetsmarknaden.

Igår visade stockholms stads centerpartister att man står på småföretagarens sida. Man visade att man står på marknadsekonomins sida. Man står på avtalsfrihetens och rättvisans sida. Människan är inga menlösa offer. Vi kan och vi vill! Tillsammans kan vi inspirera varandra till att lyfta oss, bli bättre, förkovra oss och göra oss själva och den kunskap vi säljer på arbetsmarknaden allt mer värdefull!

LO kan säga vad de vill, men över oss har de ingen makt.

Till saken hör att det inte var någon diskussion överhuvudtaget om att LAS och turordningsreglerna borde behållas! De alternativ som kom att diskuteras var att "skrota LAS" eller att "reformera LAS" och det var alltså "skrota LAS" som vann voteringen.

Det var distriktets 1:a vice ordförande (omvald på stämman), Helene Törnqvist som lagt motionen.

Stort. Mycket stort! :-)

Läs även Per Ankersjö, Fredrick Federley och Politikerbloggen.

Etiketter: , , , , ,