tisdag, februari 23, 2010

Folkhälsoinstitutet förljugen relik från totalitära tankars tid

Bara själva förekomsten av ett "statens folkhälsoinstitut" är en rejält icke-liberal konstruktion.
Tanken på att ett folk skulle vara homogent nog att kunna lyda samma regler för ett långt och hälsosamt liv är med förlov sagt ganska korkad.
Att staten sedan ska ha en synpunkt på hur medborgarna lever sina liv implicerar ett förhållningssätt där medborgarna på något sätt är statens egendom.
Folkhälsopolitiken innebär inte bara begränsningar för människor att leva som de önskar, de sprider också falsk propaganda som i förlängningen i många fall kan innebära att människor fattar beslut om sina liv på felaktiga grunder.
Allt detta i sig är skäl nog att avveckla hela folkhälsokonkarongen med folkhälsoinstitutet, livsmedelsverk och alla andra besserwisserinstitutioner som utgår från samma strävan.
Nu läser jag på SvD:s ledarblogg ett inlägg av Sanna Rayman som behandlar ett färskt pressmeddelande från just Folkhälsoinstitutet som väcker en del tankar.
Folkhälsosinstitutets "expert" konstaterar att alkoholskaderiskerna har minskat "trots" att en viss liberalisering genomförts på alkoholområdet, t ex vad beträffar internethandel och marknadsföring.
Eh.. KAN det möjligen vara så att Folket inte riktigt beter sig som de allvetande Folkhälsoinstitutet hävdar? Kan det tänkas att Folkhälsoinsitutet avläser verkligheten så åt helvete för att det annars skulle vara svårt att berättiga sin existens?
I samma pressmeddelande behandlas även narkotikabruket. Här konstateras att bruket och potentiella problem ökar "trots" en restriktiv narkotikapolitik.
Ser du ett samband?

Etiketter: ,