torsdag, juli 29, 2010

Syndikalism ett intressant alternativ

Ingen ska missförstå mig om detta: den konflikt som bedrivs mot restaurangen Berns är enligt mitt tycke felaktig. Främst eftersom Berns på inget sätt är en avtalspart. Man kan även ha synpunkter på åtgärderna som sådana, men det tänker jag för ögonblicket lämna därhän.

För den som är lagd åt det hållet kan Syndikalism vara ett intressant alternativ för engagemang. Alla som önskar en övergång till Socialism bör ställa sig frågan vad man egentligen uppnått med politiska metoder de senaste 150 åren?

Syndikalismen går i korthet ut på att boxa in arbetsmarknaden och genom kontroll över den tvinga in samhället och politiken i en socialistisk riktning. Oavsett vad man tycker om det kan man ju konstatera att handling ofta smäller högre än de floder av ord som rinner ur den politiska vänsterns munnar. Ofta dessutom från framskjutna positioner i samhället och lika ofta helt utan koppling till egna och andras verkliga val i livet och vardagen.

Nu tror jag personligen inte att ett syndikalistiskt samhälle skulle fungera särskilt bra. Kapitalism och kapitalister är nödvändiga hörnstenar i en ekonomi som förmår att förnya sig, men om man inte delar denna min mening rekommenderas en närmare koll på SAC.

Kanske särskilt nu när den parlamentariska vänstern vattnas ur mer och mer i kompromisser om försvaret, EU och ekonomin...

Etiketter: , ,

2 Comments:

Blogger Martin said...

Men vad tycker du om kooperativet och syndikatet som idé? Ett kooperativ som sitter på ett kapital kan väl i alla fall teoretiskt sett ha möjlighet till de positiva sidorna som kommer av kapitalägares investeringar, utan att för den skull stå för de negativa (spekulation, löner långt under - eller över - värdet för arbetet osv)?

Ett tips ang ideologi är bloggen mutalism.blogg.se - möjligen kommer du se att du har mer gemensamt än öäppet sinne med bloggaren.

4:34 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Alltså, jag tror inte på kooperativt företagande som idé, men jag tror heller inte att jag har patent på sanningen.

Bara för att kollektivistiska ansvarsstrukturer inte passar för just mig, behöver det ju inte betyda att det inte passar för andra.

I mitt drömsamhälle är det fritt fram att sluta sig samman i sådana strukturer om man finner sådana önskvärda.

Det måste dock naturligtvis vara fritt fram att låta bli om man inte gör det.

4:43 em  

Skicka en kommentar

<< Home