fredag, oktober 20, 2006

slutglassat

Centrum Mot Rasism mister sitt statliga stöd och det är hög tid.

Syftet är förvisso lovvärt, men det finns goda skäl att ifrågasätta Centrumets berättigande. Eller åtminstone deras statsfinansierade berättigande.

Bilden av Centrum Mot Rasism har präglats mer av tjaffs och skandaler än om åtgärder för att minska rasismen och effekter därav.

Det finns också en fara i att myndigheter och andra organisationer tar lättare på sitt ansvar att motverka rasism eftersom det finns den här organisationen som man tror jobbar med frågan professionellt och seriöst.