måndag, januari 15, 2007

"jag vill lyda order..."

Läser med förskräckelse Integritetsskyddskommitténs enkätundersökning med avseende på det svenska folkets attityder kring den ökade övervakningen i samhället och den personliga integriteten.

Kommer att tänka på Åke Hodells dikt/tal/konstgrunka, General B. Suck...