måndag, februari 05, 2007

Företagandet livsviktigt

Regeringen har fortfarande inte levererat när det gäller villkoren för små och nya företag.

Maud Olofsson talar mycket om frågan, vilket i o f s är viktigt för att påverka attityder kring företagande, men det krävs också att man sätter tryck bakom orden genom politik som märks i lagstiftning och i budget.

Min personliga dröm inför vårbudgeten är ett avskaffande av arbetsgivaravgiften för egenföretagare. Det skulle balansera skillnaden i social trygghet mellan anställda och företagare genom att företagarna istället kan använda pengarna till att välja den typen av trygghetslösningar som passar för företagare. Systemen man i dagsläget betalar för är HELT anpassade till anställda i stora organisationer och företagare kan i praktiken aldrig använda dem.

Merit Wager skriver idag i SvD om egenföretagarnas villkor och en sak som slår mig är hur sned synen på företagandet har blivit i vårt land.

Det har över åren blivit förknippat med så mycket krångel att driva företag, så att många människor anser att en bra företagare är lika med att vara en bra administratör.

Så är det inte. Faktum är att entreprenörskap ofta står stick i stäv med administrativa skickligheter. Entreprenören är den som får arlset ur vagnen och gör, där administratören analyserar och tänker.

Båda behövs. Administratörsrollen är väsentlig för att både företagandet och samhället som helhet ska fungera. Men för att det ska bli fler företag och företag som kan konkurrera internationellt, behövs det galna entreprenörer som provar det som ingen provat tidigare.

Företag, företagare och företagande är livsnödvändiga! I företagen skapas det värde som vi alla lever av. (jag skriver om detta på egenforetagarna.se också)

Man kan tycka vad man vill politiskt, men av ren självbevarelsedrift borde bred enighet råda om att skapa de allra bästa förutsättningar för tillväxten av nya företag.

3 Comments:

Anonymous gledwood said...

You don't say what country you're from ... though I'm guessing ... Sweden?? Capitalism? We've had too many years of our governments selling off national treasures through privatization (& when I was younger I didn't see quite what a rip-off they were doing on us)... I don't know if I agree with that oldfashioned Scandinavian 90% taxation on the rich though ... what seems most right to me is that new idea of Lithuanian (or wherever it is) flat taxes ... ANYWAY ... I only found your blog by chance, hopping "nextnext" from mine ... I'm at gledwood2.blogspot.com and you're welcome to call by. Mine is very different from yours.

Take care now & Best Wishes
from
Gledwood

1:59 em  
Anonymous gledwood said...

PS Please excuse my vulgar English. We're not exactly a nation of linguists on this little island of ours ...

2:00 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Hi Gledwood! Sweden it is! :-)

Thank you for your comment! You're absolutely right about the problems with extremely high taxes.

It's one thing that taxes are high for the rich. It's not very good for anybody in the long run, but I can understand the politics behind it.

What's worse is that also the poor pays just as much...

And maybe privatizations not ALLWAYS are the best solution... :-)

(And please excuse ME for my terrible attemps at your language)

3:09 em  

Skicka en kommentar

<< Home