fredag, februari 02, 2007

You Go, TCO!

Till stor glädje står det att läsa i TCO-Tidningen från ett par veckor sedan om varför LAS inte alls är särskilt bra och att det behövs en förändring. Man föreslår t ex individuella trygghetskonton som ett alternativ.

Stort att det nu finns socialdemokrater som tar bladet från munnen i den här frågan. Mycket stort. Jag vet att Mona Sahlin har lyft frågan tidigare, liksom Jan Nygren.

Det känns som att det äntligen kan finnas möjligheter att nå en blocköverskridande - och därmed långsiktig - överenskommelse om att reformera svensk arbetsmarknad och få bort det ineffektiva, hämmande och djupt orättvisa regelverket om anställningsskydd.

Om man nu bara kunde få med Moderaterna...