fredag, februari 09, 2007

Stoppa storebror

Lagrådet säger "ja till avlyssning". Men kompletteringar och förändringar kommer att krävas för att ökad elektronisk övervakning av folket lagligen ska kunna göras.

Det är en mycket farlig utveckling vi går till mötes. Tyvärr verkar det också råda en blocköverskridande enighet (S+M/fp) om att individers integritet inte är så mycket värt.

Det finns heller inget vetenskapligt stöd för att ökad övervakning faktiskt hjälper. Brottslingar och terrorister skaffar sig alternativa vägar att kommunicera, medan vanligt folks privata sfär riskerar att bli allt annat än privat.

Detta är en jävligt viktig principfråga som kräver mer debatt och diskussion än som hittills ägt rum.

Kolla Pär Ströms site: Stoppa Storebror.

Update: SvD skriver också om grunkulationen.

Etiketter: , , ,

3 Comments:

Blogger Ulrika Ingemarsdotter said...

"Detta är en jävligt viktig principfråga som kräver mer debatt och diskussion än som hittills ägt rum."

Håller med! Själv sitter jag med jämna mellanrum och gnölar i köket hos svärföräldrarna för att försöka föra upp problematiken på deras agenda. Behöver jag säga att det är lönlöst. Kritvitt mjöl och allt sånt där.

Håller på och arrangerar ett "övervakningsseminarium" för Stockholms Stad (c). Men vad kan man göra mer???? Är trött på skrivbordstyckandet. Mer måste till.

Visst ledarsidor och debattsidor tar upp problemet med jämna mellanrum - men tyvärr är det nog en marginel läsarandel på dessa sidor.

4:12 em  
Anonymous Krister said...

Instämmer med föregående talare. Det är en oerhört viktig fråga. Folk är bra naiva om de tror att det här kan bli ett viktigt instrument i kampen mot terrorism och internationell brottslighet. Däremot kan det bli ett fruktansvärt vapen mot dem själva om det hamnar i fel händer. Det är faktiskt mindre än 20 år sedan Stasis verksamhet lades ner.

Att (m) och (s) är lika goda kålsupare när det gäller att göra intrång i den personliga integriteten och begränsa enskildas frihet är ingen överraskning, men (fp)... Snart finns det inget liberalt kvar i det partiet (som jag f.ö. lämnade mycket på grund av deras iver att skapa ett svenskt Stasi).

10:23 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Ulrika! Du är en hjälte som gör något åt problemet. Att arrangera ett seminarium är nog så viktigt.

Krister: Det är i sanning oroande att fp har bytt fot i den här frågan. Det är som gammal tokliberal en hissnande känsla att känna sympatier för v och mp, men dom tycker rätt i åtminstone den här frågan.

6:41 em  

Skicka en kommentar

<< Home