torsdag, februari 08, 2007

Marknadsekonomi är inte så dumt...

Det handlar om olika sätt att se på världen. Erland Olausson, Ella Niia och Kjell Dahlström skriver idag i SvD om att de inte vill att arbetstagare ska "lämnas i sticket" bara för att de jobbar på en liten arbetsplats.

För hundra år sedan fanns ofta bara en stor arbetsgivare på en ort. Då gällde de villkor som erbjöds. Det fanns helt enkelt ingen konkurrens. Folk gick ihop och bildade fackförbund och kämpade tillsammans för att balansera den övermakt man stod emot.

Nu ÄR läget annorlunda. Det finns faktiskt flera arbetsgivare att välja mellan om man t ex är en duktig servitör. Är villkoren fel byter man jobb.

Det kallas marknadsekonomi och är inte så in i helvete dumt faktiskt.

Nu är artikelförfattarna emellertid av en annan åsikt. De verkar anse att marknadsekonomi inte förmår skapa trygghet och välfärd i tillräcklig grad och vill därför ha en annan modell.

Det kan kanske möjligtvis ha lite att göra med att författarna alla tjänar över 100 000:- i månaden genom att facket framstår som löntagarens enda vän och räddning?

Jag vet inte...

3 Comments:

Anonymous Jonas said...

Tror delvis att det är så enkelt att man måste ha varit företagare själv för att kunna förstå hur välfärd, kapital och arbetstillfällen faktiskt skapas.


Det är jättelätt att kräva och ställa sig i "Vill ha vill ha" kören och skrika men det är inte lika lätt att komma på hur vi skall kunna uppmuntra företagsamhet och rädda den redan belånade välfärden.

Dessa skribenter och fackliga ledare kanske skulle få praktik som egenföretagare i ett år? Varför inte som taxichafför då de säkert klarar av att köra bil (och det finns ju gps numera)?

10:32 fm  
Anonymous Ron G said...

Jag läste på Wikipedia om kollektivavtal. Det står så här:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kollektivavtal

Det som beskrivs här är två fall:

1)
"Arbetsgivare som är medlem i arbetsgivarorganisation som tecknat kollektivavtal omfattas automatiskt av avtalet och är skyldig att tillämpa dess regler för samtliga anställda inom avtalsområdet oavsett om dessa är medlemmar i arbetstagarorganisationen eller ej. Det senare beror på att arbetstagarorganisationen alltid för in denna regel i kollektivavtalet för att förhindra att icke-medlemmar kan konkurrera om jobben med lägre löneanspråk."

2)
"Samma gäller för arbetsgivare som ej är medlem i arbetsgivarorganisation men har tecknat så kallat hängavtal med arbetstagarorganisation."

Så långt är jag med.

Men! Wild'n Fresh faller inte inom vare sig fall 1 eller 2 utan fall 3.

Fall 3 skulle kunna beskrivas så här:

------------------------------------
"Arbetsgivare som EJ är medlem i arbetsgivarorganisation och EJ har tecknat så kallat hängavtal med arbetstagarorganisation."
------------------------------------

I fall 1 och 2 (arbetsgivare som har tecknat avtal) råder ingen tvekan om vad som gäller.

Fall 3 måste nu omedelbart definieras upp på exakt samma sätt. Detta måste framgå klart och tydligt av lagen.

------------------------------------
Men jag ska villigt erkänna att jag inte är någon expert på arbetsmarknadslagstiftning.

Har jag fel i antagandet att det inte finns någon lag i fall 3?

Dvs. arbetsgivare som EJ är medlem i arbetsgivarorganisation och EJ tecknat hängavtal? Någon som vet?

Finns det lagstiftning så vill jag mycket gärna se den.

Finns det INTE... ja då måste egenföretagarna omedelbart kräva definition i lagen även för små mikroföretag som inte tecknat avtal.

Det får inte vara så att det automatiskt förutsätts att företagen ska skriva på under hot. Det är inte fråga om avtal, eftersom en liten företagare inte ges något alternativ. Det är fråga om solklart tvång. Då ska det stå i lagen.

Vad kallar man annars normalt den typ av styre där en tredje part, som INTE är lagstiftande organ, dikterar villkoren fullt ut?

1:39 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Tjena Ron och tack för ditt gedigna inlägg.

Lagligt sett är Sofia hemma. Om det råder inget tvivel.

Att facket sedan kan utöva vilken grad av påtryckning som helst är tydligen inte reglerat i lag, men borde vara det, om du frågar mig.

Det kan inte vara förenligt med modern rättsuppfattning att grupp utsända proffsmobbare lagligen kan trakassera en människa tills hon antingen lyder eller ger upp.

Det är en jävligt trist historia och det skulle vara intressant att veta hur mycket det här har påverkat synen på facket.

2:10 em  

Skicka en kommentar

<< Home