måndag, februari 05, 2007

Chavez och grundlagen

Henrik Sjöholm (som sitter i den svenska grundlagsutredningen) redovisade för ett par dagar sedan på sin blogg en analys av vilka rent konstitutionella implikationer Chavez' strävanden mot en allt starkare kontroll har.

Något förvånande verkar det som att man från Chavez' administration inte gjort jobbet. Visserligen kan man utan vidare ändra på grundlagar eftersom oppositionen bojkottade valet och det bara behövs kvalificerad majoritet (2/3). Ändå har man inte gjort det.

Märkligt. Man kan tycka att det borde ligga i Hugo Chavez intresse att kunna berätta för omvärlden att avdemokratiseringen var laglig, vilket den nu alltså inte är enligt Venezuelas grundlag (brasklapp: inofficiell översättning av konstitutionen).

...

1 Comments:

Anonymous elliv said...

Art. 203 "Enabling laws are those enacted by a three fifths vote of the members of the National Assembly to establish the guidelines, purposes and framework for matters that are being delegated to the President of the Republic, with the rank and force of a law. Enabling law is to set the period for the exercising thereof."

Art. 236

"The following are attributions and duties of the President of the Republic:
(8) To issue executive orders having the force of law, subject to authorization in advance by an enabling act."

Lagen har används av dom flesta presidenter dom senaste 40 åren.

4:20 em  

Skicka en kommentar

<< Home