onsdag, februari 07, 2007

Avtal skrivna under fackligt hot kan vara olagliga?

Funderingarna nedan om juridiska aspekter har under dagen föranlett en hel del diskussioner och nu slänger jag helt enkelt ut en annan fråga som förhoppningsvis lagkunnigt folk kan svara på.

En viktig rättsprincip är ju att avtal ska ingås frivilligt genom överenskommelse som båda avtalsparter är nöjda med. I nationalencyklopedien står t ex att läsa följande: "Huvudregeln i svensk rätt är att avtal kommer till stånd genom att parterna förklarar sig överens…"

Är det någonsin prövat rättsligt om kollektivavtal som tillkommit genom stridsåtgärder, som t ex i fallet Sofia Appelgren och Wild'n'Fresh, verkligen gäller?

17 Comments:

Anonymous dsadsf said...

Men snälla nån. Det är ju bara avtal skrivna under tvingande hot om våld eller liknande som är ogiltiga. Och skilj på olaglig-kriminell-ogiltig ty dessa är HELT skilda företeelser i rätten. Du kan väl i alla fall FÖRSÖKA skaffa kunskap innan du skriver?

7:52 fm  
Anonymous Regeringskansliet said...

Fantastiskt att se att folk som du med sådana tydligt stora kunskapsluckor ändå vet exakt vad som är rätt och fel i denna histora. Intressant!

8:00 fm  
Anonymous Anonym said...

Måste bara kommentera detta. Jag tycker att det är en skam att man skall behöva göra saker som strider mot sin vilja eller principer som företagare och tvingas gå med på fackets krav. I min värld är det väl ändå så att ingen har tvingat de anställda att jobba där? Hade det varit så hade facket ett legitimt jobb att utföra. Men så länge man har ett val, så.... Vill man inte arbeta på ett företag utan kollektiv avtal, gör inte det då! Men att tvinga personer in i detta är för mig ett översitteri och en attityd som säger att "storebror" alltid har rätt och ve och fasa över en som inte sällar in sig i ledet! Facket har spelat ut sin roll och borde anpassa sin stelbents 40-talistiska mentalitet till dagens verklighet! Att personer som visar företagsamthet och framåt anda blir nertryckta och tvingas in i ledet av organisationer med förtryckar mentalitet och "tyck som oss" fasoner, kan inte vara annat än tragik! Så resultatet av fackets inblandning blev att företaget (och arbetsplatserna som vi trodde facket skulle värna om...) kanske uteblir om företaget måste läggas ner eller säljas! Vem vann på det?

8:13 fm  
Anonymous Anonym said...

Klart att alla kollektivavtal är ogiltiga, men (s)-regeringen förklarade dessa giltiga och Kuba-Hans-Karlsson ville att alla företagare automatiskt blir skyldiga att teckan kollektivavtal.

Sverige saknar helt rättsskydd för företagare och skattebetalare.

8:16 fm  
Blogger Hellstream said...

Alla arbetsmarknadens avtal är en kraftmätning och om man kallar det "hot" så gäller det väl båda sidor i såna fall. Om det inte vore för fackföreningarna skulle alla löntagare fortfarande vara utsatta för atbetsgivarnas totala godtycke och det samhället vill inte jag ha tillbaka iaf.

Kollektivavtal är ett sen länge av alla parter accepterat sätt att reglera den svenska arbetsmarknaden. Om den här tjejen offrar sin verksamhet för att låta bli att skriva på ett avtal som garanterar hennes anställda grundläggande rättigheter som hon ändå uppfyller är hon antingen dum eller nyliberal. Vilket ibland an vara samma sak.

9:04 fm  
Anonymous Anonym said...

"bara avtal skrivna under tvingande hot om våld eller liknande som är ogiltiga"

Konstant ha folk på plats utanför, med det uttalade syftet att avskräcka kunder och förstöra affärerna.
Ta hjälp av andra för att stoppa sophantering, med alla hälsorisker det medföljer.
Med handling och retorik bygga upp en stämning där det är stor risk att någon galning får för sig att "hjälpa till och göra en insats" med mer direkt våld. (Sånt har hänt förr och facket har full deniability, men hotet om vad någon upprörd "kan få för sig" finns givetvis med, outtalat. )
Att medvetet göra detta mot en småbarnsmor, som givetvis är extra känslig för faror mot sin familj.

Och det är inte tvingande hot?
Det är som att säga att mobbning inte är mobbning så länge offret inte behöver sjukhusvård.

9:06 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

dsadsf och regeringskansliet:
Lagtexter är vangligtvis jävligt komplexa och är ofta, för att inte säga alltid, föremål för en hel del bryderi om tolkning och innebörd.

Jag tycker i allra högsta grad att det finns anledning att fråga om det finns rättsfall där man prövat giltighet av avtal tillkommet efter påtryckning i olika grad.

Sen tycker jag att det är en förbannat trist ton du/ni kommenterar med, men fortsätt för all del att protestera när du/ni känner att det är befogat.

9:13 fm  
Blogger Il Mostro said...

"Om det inte vore för fackföreningarna skulle alla löntagare fortfarande vara utsatta för atbetsgivarnas totala godtycke och det samhället vill inte jag ha tillbaka iaf."
Ja, det är ju precis så det ser ut i alla andra västliga demokratier som inte har så starka fackföreningar som Sverige. Överallt i hela världen är alla arbetare utsatta för arbetsgivarnas godtycke.

9:55 fm  
Anonymous Anonym said...

Re: Hellstream

Och nu har fackföreningarna lagen på sin sida så arbetsgivarna är utsatta för deras godtycke. Är det bättre?
I Helsingfors har ett gäng djurskyddsaktivister blivit dömda till böter för hemfridsbrott och ärekränkning efter att ha demonstrerat och ropat slagord utanför ägarens bostad, för att få affären att sluta sälja päls. Enligt aktivisterna var det fråga om lugna och lagliga demonstrationer. Men det var ju inte facket. Och det var inte i Sverige.

10:40 fm  
Anonymous Jakob E:son Söderbaum said...

Jag är jurist. För att ge ett kort, enkelt svar på din fråga:

I och med EU-inträdet blev Sverige bundet av EG-rätten. Föreningsfriheten enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (EKMR) omfattar också friheten att inte vara med i en förening, t.ex. facket. Så har det inte varit tidigare i svensk rätt, och därför är svensk rätt ifråga om fackens ställning uppbyggd kring det s.k. Saltsjöbadsavtalet. (Man kan med rätta kalla Sverige västvärldens enda korporativistiska system efter fascismens fall i Italien - eftersom facken tillmäts en maktställning i staten fullt jämförlig med riksdagens.) Därmed har facken fortfarande laglig rätt att med intervenerande metoder tvinga småföretagare teckna kollektivavtal. Det är alltså olagligt och lagligt på samma gång - en typisk situation som borde prövas av domstolen, där det nödvändiga utfallet måste bli att fackets agerande mot Sofia Appelgren är skadeståndsgillt eftersom EG-rätten går före nationell lagstiftning. Utfallet kommer med nödvändighet leda till att lagen ändras så att facket inte kan fortsätta på detta sätt framöver.

12:21 em  
Anonymous Jakob E:son Söderbaum said...

PS:

Nej, saken har såvitt jag vet inte prövats tidigare.

12:27 em  
Anonymous Ron G said...

Det är inte orimligt att småföretagare kräver att en gällande regel också definieras i lag.

Det är mycket enkelt. Det enda riksdagen behöver göra är att vara ärlig.

Riksdagen behöver bara ta ett beslut om att alla anställda i Sverige måste vara fackanslutna samt omfattas av kollektivavtal.

Så enkelt är det. Faktiskt. Det är luddigheterna och godtycket som måste bort. Är det obligatoriskt med kollektivavtal så är det.

Skriv då in det i lagen.

1:52 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Allright! Gigantiskt tack till dig Jacob, för redogörelsen.

Jag tar mig friheten att bryta ut det till ett eget blogginlägg.

2:14 em  
Anonymous Anon Ymos said...

Jacob Söderbaum må vara jur. stud. men det innebär inte att han vet vad han talar om. I det juridiska standardverket Karnov kommenteras frågan i anslutning till 29 § avtalslagen så här.

I förbigående kan anmärkas, att kollektivavtal som har slutits efter hot om stridsåtgärder är giltiga. Förhållandena på arbetsmarknaden är i detta avseende säregna. Frågan om var gränserna går för tillåtna fackliga stridsåtgärder är en omdiskuterad och komplicerad fråga, påpekar Arbetsdomstolen (AD 1983 nr 141). (Jfr SOU 1988:49 s. 242 ff.)

Frågor om negativ föreningsfrihet har öht inget med ingångna avtals giltighet att göra. Att ingår ett kollektivavtal innebär inte, och kan inte likställas med, att tvingas bli medlem i en förening.

4:24 em  
Anonymous Jakob E:son Söderbaum said...

Senaste Anonymous:

Jag har förvisso inte uttalat mig om huruvida kollektivavtal slutna under hot är GILTIGA eller ej.

I Sofia Appelgrens fall, som jag kommenterade, finns det inget kollektivavtal som är slutet.

9:33 em  
Anonymous Anon Ymos said...

Jakob (beklagar tidigare felstavning) E:son Söderbaum: Jag har förvisso inte uttalat mig om huruvida kollektivavtal slutna under hot är GILTIGA eller ej.

Och det var ju just den frågon som det gällde...

"om kollektivavtal som tillkommit genom stridsåtgärder, som t ex i fallet Sofia Appelgren och Wild'n'Fresh, verkligen gäller?"

9:13 fm  
Anonymous Anonym said...

Kollektivavtalslagen som gav kollektivavtalen den juridiska status den har idag tillkom på borgerligt initiativ 1928 genom Carl Gustav Ekmans Frisinnade folkpartiregering.

MBL som tillkom 1976 är egentligen bara en sammanslagning av olika lagar i till ett system. Dock bör påpekas att sossarna utökade fredsplikten längre än vad borgarna hade gjort i kollektivavtalslagen.

Innan MBL konde man strejka i "oreglerade tvistefrågor" d v s frågor som ej fanns upptagna i kollektivavtal. Efter MBL får man inte strejka alls så läng det finns löpande kollektivavtal.

Varför är man på högerkanten traditionellt mer fackföreningsvänlig och strejkbenägen än sossarna?

8:03 em  

Skicka en kommentar

<< Home