tisdag, juni 19, 2007

Sven Ottos uppsats måste offentliggöras

Det är inget att skämmas över att inte lyckats helt hundra med sina akademiska studier. Väldigt mycket av det som avhandlas på universiteten och högskolorna har ärligt talat inte så mycket med verkligheten att göra.

Tankesättet och den vetenskapliga metoden är kanske viktigast, liksom att veta vad man kan få tag i kunskapen när man behöver den.

(Sedan kan det naturligtvis sända ut signaler om att man inte är någon vidare seriös typ om liksom gillar festerna mer än själva förkovran.)

Vad som är värre är att försöka kompensera upp det, genom att "köpa" en examen.

Nu påstår jag inte att Sven Otto Littorin har gjort det. Det är mycket möjligt att det var en råseriös MBA-utbildning som mynnade ut i en insiktsfull uppsats med många slutsatser.

Det är dock helt nödvändigt att arbetsmarknadsministern nu måste presentera sin uppsats offentligt. Annars skadas regeringen mer än vad man har råd med nu.

Skulle det vara så illa att det ligger sanning i misstankarna måste givetvis statsministern visa handlingskraft!

Det är inte bara Fairfaxdiplomet som ska bort då.

Etiketter:

6 Comments:

Blogger Martin Karlsson said...

Du har fel. Detta är inte en fråga om kvaliteten på Littorins uppsats. Detta är en fråga om kvaliteten på den institution han valt att omnämna i sitt CV.

5:40 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Vadå fel?

Jag tycker att det är en jävla skillnad om Sven Otto har producerat ett gediget arbete och trott att detta skett på ett riktigt institut. Puckat förvisso att inte kolla upp, men stor skillnad mot den rent bedrägliga handlingen som det skulle vara att hänvisa till en uppsats som man förstår inte motsvarar en magisteruppsats, eller att den inte existerar överhuvudtaget.

6:45 em  
Blogger tiarafeministen said...

Håller med om att det enda sättet att behålla trovärdigheten är att offentliggöra uppsatsen och därmed visa att oavsett skolans seriositet så var Sven Otto hela tiden seriös! Om han inte kan göra detta så kommer hans situation att bli ohållbar. Och oavsett om han varit seriös eller inte så anser jag att han behöver redigera sin CV något...

6:57 em  
Anonymous Love said...

För att få en Masterexamen i USA måste man (på seriösa Universitet) ha en Bachelors degree, ungefär en fil. kand. Då Littorin inte avslutade sina studier och således inte hade någon fil.kand eller motsvarande, kunde han inte skriva sin uppsats på ett "riktigt" universitet. Detta var han säkert medveten om. Om han inte var det kan man nog ifrågasätta hans lämplighet som minister.

10:40 fm  
Anonymous Anonym said...

Varför detta intresse för om en minister har en examen som är giltig eller inte. Själv tycker jag att det faktum att man försöker påvisa att man har en examen, om än ogiltig, är ett stort framsteg i Svensk politik. Det finns personer som gör anspråk på statsministerposten som inte ens vet vad en examen är!

9:27 em  
Blogger Peter said...

Extremt pinsamt för den svenska regeringen med ett statsråd som har en MBA från ett bluffuniversitet. Att han väljer att fortsätta ha med detta i sin CV är för mig en gåta.

Han kommer att göra sig själv till åtlöje för all framtid om han inte tar bort det.

Det verkar dock troligt att Littorin inte varit medveten om att detta varit ett bluffuniversitet, det kan förlåtas, men han måste ta konsekvenserna.

10:02 em  

Skicka en kommentar

<< Home