onsdag, december 19, 2007

Drömmen om ett större Sverige i en mindre värld

Den skärpte och trevlige Oscar Fredriksson från Kungsholmscentern skriver långt och klokt om en positiv framtid i spåret efter EG-domen i vaxholmsfallet.

På Oscars uppmaning bör vi se domen som ett startskott för ett förnyelsearbete kring arbetsmarknad, rörlighet över gränser och till det kopplat migration.

Det handlar om öppenhet på många plan. Det handlar om att göra det möjligt för människor att komma hit för att jobba i egna och andras företag. För att göra det möjligt finns en hel del större och mindre hinder som måste rivas.

Marknaderna måste bli av med en hel del friktion. Vi kan inte ha en massa obsoleta regler som hindrar människor från att mötas och byta varor och tjänster, även om dessa regler är praktiskt, juridiskt och politiskt besvärliga att ta tag i.

Maud Olofsson var något ytterligt viktigt på spåren med sin stora regelförenklingsmission och det visade sig även vara en valvinnare. Arbetet fortgår nu, även om det inte märks så mycket från utsidan, men det är lång väg att gå.

  • Skatterna på arbete måste ner. I takt med globaliseringen delas arbetet upp i mindre delar och utförs i den del av världen där det är mest effektivt. I vår del av världen blir det mindre montering och mer fundering, men övergången till tjänstesamhället hindras av ett skattesystem som huvudsakligen är utformat för storskalig realkapitalintensiv produktion.

  • Rörligheten på arbetsmarknaden måste öka. Den MÅSTE verkligen öka. Det är helt orimligt att unga och nyinflyttade hålls utanför arbeten de skulle kunna ge mycket till och få mycket ifrån.
Vaxholmsdomen är bara ett bevis i en lång rad på att vi verkligen måste börja ta tag i ett övergripande reformarbete.

Världen har blivit mindre och vi kan antingen bejaka det och öppna oss för den och för de möjligheter som bjuds; börja det nödvändiga reformarbetet för att det ska kunna ske.

Eller så kan vi sluta oss och låtsas som att allting är som det alltid har varit, men med den ofrånkomliga konsekvensen att även Sverige på alla sätt blir mycket mindre.

(Det skrivs en hel del med anledning av gårdagens händelser. Annie, Ingerö, och SvD t ex. )

Etiketter: , ,

1 Comments:

Blogger Kungsholmscentern said...

Tack för vänliga kommentarer till mitt inlägg.

Vi har nu en möjlighet att med förnyad kraft arbeta vidare för att driva igenom många av de goda centerförslag som finns på detta område.

12:49 em  

Skicka en kommentar

<< Home