tisdag, december 18, 2007

Vill LO att Sverige lämnar EU nu?

För en tid sedan talades det från fackligt håll en hel del om att vaxholmsfallet var avgörande för huruvida det här med ett medlemskap i EU verkligen är bra.

Bland andra Hans Karlsson gick ut och sa att "den svenska modellen står på spel" och att en dom i EG-domstolen till byggnads nackdel skulle kräva en omprövning av LO's inställning till EU-medlemskapet.

Så vad säger ni nu, Herrar Karlsson, Olausson och Tilly? Dags att lämna skutan?

O.S.A. snarast möjligt!

I DN och Svd.

Update: Läser på Ali Esbatis blogg att även Arne Kjörnsberg har lyft frågan om utträde vid en fällande dom.

Update II: Landstingsrådet Dag Larsson (s) uttalar sig idag om att Sverige BÖR lämna EU, mot bakgrund av domen i EG-domstolen. Vad säger partiledningen?

Etiketter: , , ,

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag vill i alla fall lämna EU. Det har jag iofs velat i alla år och det blir ju inte bättre.

http://arbetarperspektiv.blogg.se

4:39 em  
Blogger Din vän said...

Jo, så lär det bli. Folk kommer att kräva omröstning och att få lämna klubben där det är ok att importera låglönearbetskraft till svältlöner.
RS
kulturbloggen.com

4:56 em  
Anonymous Anonym said...

Jag har kampanjat för bl.a. Ja till Euron inom SiE och är i grunden positivt till EU.

Detta utslag, som vi dock får avvakta den slutliga tolkningen av, göt dock att jag funderar på om jag fortfarande anser att vi skall vara med i EU.

Här ligger en fara för borgligheten.
Facken har, generellt, varit EU-positiva, vilket gjort en bas för (s) ställningstagande.
Dett kan nu drastiskt förändras och vi får en oerhörd EU-negativ opinion vilken omöjliggör ett fortsatt medlemskap inom unionen.

Jag vill framförallt studera hur domstolen skrev om Sveriges undantag vid inträde där bl.a. kollektivavtal i stället för lag slogs fast.

5:27 em  
Blogger Leo Sundberg said...

Tack för klargörandet!

Det var väl det man alltid misstänkt. att EU är ett internationellt kapitalistprojekt, som skiter i både arbetarklassen och landet Sverige.

Vad har vi tjänat på EU?

Industridöd, arbetslöshet och okontrollerat inflöde av kriminalitet och illegal invandring.

Ett stort tack till alla som hade vett att rösta nej 1994! Ni vet vad ni gjorde. Själv fick jag inte rösta.

9:33 em  
Blogger Nils Dacke said...

Det är alltid intressant att se de mest solidariska av alla dvs den Svenska vänstern vill lämna den mest framgångsrika fredsmaskinen som världen hittills skådat, dvs EU.

Man baxnar och Sverige borde istället för Norge kallas för den sista Sovjeten!

Var finns den internationella utblicken ni navelskådande LO kramare?

9:55 em  
Anonymous Anonym said...

Det lettiska byggföretaget Lavals arbetare, hade lön enligt lettiskt kollektivavtal. Det gav runt 85 kronor i timmen. Laval var villigt att sluta svenskt avtal med Byggnads på lägstanivån 109 kronor. Men Byggnads krävde 145 kronor, som är snittlön i Stockholmsregionen.

Kräver Byggnads att Skånska och Norrländska byggföretag ska betala Stockholmslöner när dom gör jobb i STH? Nä allså var det för att det var ett utländskt företag som man ville driva bort. Arbetarsolidaritet, HA

11:24 em  
Blogger AnnCharlott said...

Den svenska arbetar- och fackrörelsens tal om solidariet klingar allt oftare falskt. Vem eller vad är det egentligen man är solidarisk med? Sin egen maktposition är jag benägen att svara. I landet Sverige "bäst i världen" har man en övertro på den svenska modellen och tycks anse att det bara finns ett rätt sätt att göra saker på och det är det sättet vi gör saker på i landet Sverige "bäst i världen".

10:52 fm  
Anonymous Anonym said...

Verkar lite "surt sa räven". Ett ålderdomligt fackligt system får på pälsen (igen) - då ska vi lämna EU! Kanske dags att börja fundera på nya former för facket?

10:02 fm  
Anonymous Anonym said...

Jag och min familj är possitiv till att Sverige lämnar EU. Jag kommer såklart att rösta på att Sverige lämnar EU Och jag hoppas att det kommer att ske

11:23 em  

Skicka en kommentar

<< Home