måndag, december 29, 2008

Blir Kalle Larsson utrikesminister?

Vad är oppositionens hållning i den upptrappade konflikten i Gaza? Vanligtvis får Socialdemokraterna agera skuggregering i svenska media och kommentera omvärldshändelser på löpande band.

Någon som har hört något från Mona Sahlin, eller någon tilltänkt socialdemokratisk utrikesminister?

De inom vänsterblocket som engagerar sig mest i frågan är Vänsterpartiet och dess ungdomsförbund, som verkar ge sitt oreserverade stöd till ett i arabvärlden alltmer isolerat Hamas. (Al-Fatah leder stort i opinionsmätningar, en övertygande majoritet av Palestinierna föredrar en mer moderat linje med förhandlingar hellre än våld och grannländerna fördömer båda parters agerande på ett sätt som måste anses epokgörande.)

Carl Bildt är tydlig och kräver tillsammans med FN's säkerhetsråd ett omedelbart slut på militära aktiviteter mot och från Gaza.

Är det möjligen så att utrikespolitiken hamnar hos Vänsterpartiet på samma sätt som miljö- och energipolitiken numera hanteras av Miljöpartiet?

Etiketter: , ,