onsdag, december 31, 2008

Integritetsdiskussionen fortsätter

Erik Hultin skriver läsvärt om 2008 års åktur i den torktumlare som var FRA-debatten. Och de slutar inte här. Bloggen Bent Björn har påmint om det och nu skriver Erik att centeruppropet laddar om.

Tillfället kunde inte vara bättre valt. Av tre skäl:

1. Nu är det tid för att skriva motioner till stämman i maj (Kolla i kretsarna när distriktsmotionerna måste vara inne!) Det känns som att integritetsfrågorna måste komma upp till diskussion, för att klargöra vad partiets hållning egentligen är. Det senaste interndemokratiskt fattade beslutet står nämligen stick i stäv med hur politiken slutligen blev.

2. Det är ännu god tid att fråga våra riksdagsledamöter hur de tänkte när de fattade beslut om hur de skulle rösta. Det finns tid att fundera över hur vi i partiet vill att vår riksdagsrepresentation ska se ut, bland annat med avseende på kandidaternas hållning i t ex integritetsfrågor.

3. Det finns också tid för folkbildning. Studieförbundet Vuxenskolan är en fantastisk resurs och det har funnits tankar om att anordna kurser i de ideologiska överväganden som man bör ha när man diskuterar inskränkningar i den personliga integriteten, tack vare det nyväckta intresse som FRA-debatten skapat.

Jag vet att det finns ett stort underlag av hugade kursdeltagare i Stockholm och Malmö och centeruppropare finns över hela landet som antagligen är intresserade av att förkovra sig i frågan. Sörmland, Örebro och Västra Götaland t ex.

Politiken kommer att fatta de beslut som väljarna vill ha och som det ser ut i dagsläget vill en majoritet av väljarna hellre ha övervakning än full integritet. Men det är på inget sätt en naturlag att det ska vara så.

Precis som att bloggarna lyckades sätta ett jäkla tryck på politiken, kan bloggarna bidra till den långsiktiga opinionsbildningen genom att uppmärksamma litteratur och annan kultur som lyfter integritetsaspekter och individens roll kontra statens.

På samma sätt hoppas jag också att bloggarna kan tjänstgöra som utbildare i hur den politiska processen fungerar. Något jag upplever att en del av FRA-kritiken lidit underskott av.

------------------
Hursomhelst:

Gott Nytt År!

Etiketter: , ,