tisdag, maj 04, 2010

Alliansbloggarnas önskelista

De 9 löftena från Alliansens partiledare var naturligtvis viktiga, men nog skulle man vilja se några mer offensiva löften!

Tillsammans med de tre övriga alliansbloggarna, Edvin Alam, Amanda Brihed och Sakarias Winberg, som också följer med på Alliansens tågturné har vi nu efter hårda förhandlingar enats kring våra önskemål om vallöften:

1. Reformera LAS, slopa turordningsreglerna.

2. Återupprätta andemeningen i skattereformen, minst hälften kvar av en löneökning

3. Inför en konstitutionsdomstol

4. Gynna kultursektorn genom att införa ett rejält grundavdrag för egenföretagare

5. Omreglera systemmonopolet enligt samma modell som apoteksreformen. Försäljningsställen ska förlora sina tillstånd om de bryter mot reglerna. Ge ett tydligt uppdrag till socialstyrelsen att arbeta mot langning

6. Inför en välfärdsinspektion med muskler och makt att kvalitetssäkra välfärdsverksamheterna, privata såväl som offentliga

7. En fortsatt ansvarsfull försäljning av de statliga bolagen

8. Samma statliga stöd oavsett barnomsorgsform, egen, privat och offentlig. Avskaffa maxtaxan i barnomsorgen

9. Vi lovar att göra allt vi kan för att alliansen ska vinna valet!

---

Update: Aftonbladets Johanna Melén satt i närheten av oss när vi förhandlade om våra "skugglöften" och lyfter det på sin blogg. :-)

Etiketter: ,

5 Comments:

Anonymous // Tobbo said...

yeah! Det här vill jag rösta på!

6:13 em  
Anonymous Maria said...

De flesta punkterna är förstås alldeles utmärkta (heja!), men vad menas med en konstitutionsdomstol? Vilken funktion skulle den fylla och vilket problem skulle den lösa?

7:35 em  
Blogger Fastighetskatten said...

@Maria: En konstitutionsdomstol prövar lagligheten i riksdagens beslut mot grundlagen och författningen. I princip är det konstitutionsutskottet som gör det nu, men eftersom det inte har juridisk makt kan riksdagen köra över det och stifta vilka lagar den vill, om de så skulle stå i strid med grundlagen.

8:39 em  
Blogger Markus "LAKE" Berglund said...

En förhoppning är ju att Centrum för Rättvisa inte längre skulle behövas om vi fick en bra konstitutionsdomstol i det här landet.

Läs mer här:
http://www.centrumforrattvisa.se/

8:51 em  
Blogger Karl Malmqvist said...

Hurra!

9:12 em  

Skicka en kommentar

<< Home