söndag, september 12, 2010

Föräldrars rätt större än statens

Bit för bit måste alla aspekter av den i Sverige så utbredda statliga övermakten adresseras och söka reformeras. Alliansregeringen har gjort ett fantastiskt arbete med skattesänkningarna. En konkret och lättbegriplig åtgärd för att återföra makt från staten till medborgaren.

Det finns också ett antal reformer som kan genomföras, som inte ens påverkar statens budget. Ett exempel är LAS.

Ett annat känsligt och viktigt ämne skriver Elisabeth Thand Ringqvist (C) om på Aftonbladet debatt idag.

Något som man helst inte vill tänka på är vad som händer med ens barn om man själv och den andra föräldern skulle dö. I dagsläget kan du inte göra något för att styra det, utan makten ligger hos en socialsekreterare. Att detta borde ändras är lätt att vara överens med Elisabeth om.

Etiketter: , ,