fredag, maj 22, 2009

Abir vs Wibe i Studio Ett, kl 17

Idag kl 17 i Studio Ett, debatterar min favoritkandidat, Abir Al-Sahlani, mot Junilistans Sören Wibe om EU's gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Tillsammans är vi 497 miljoner människor i unionen. Större än USA och Ryssland tillsammans.

Abir's tal om "den goda stormakten" är fullt relevant, för vi ÄR en stormakt med allt vad det innebär av både möjligheter att agera och det ansvar som följer av att ha dessa möjligheter till sitt förfogande.

Det finns dem som tycker att EU inte ska "blanda sig i" konflikter runt om i världen. Att det inte berör oss. Det är ett oerhört kallt och cyniskt synsätt som bland andra Sören Wibe ger uttryck för.

Jag ska inte hänfalla till målande beskrivningar om hur eländet och förtrycket ser ut; det kan de flesta säkert föreställa sig. Vi i Europa kan och bör hjälpa alla dem som under svåra umbäranden och risk för sitt liv kämpar för mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi.

Etiketter: