lördag, oktober 10, 2009

"Inte gilla" och "förbjuda" är inte samma sak

De senaste dagarna har i och kring Centerpartiet en stor ideologisk debatt blossat upp, som tar sig uttryck i flera olika frågor.

Det hela är egentligen inte så komplicerat. Enligt liberala fundamenta så måste människor ha frihet att i stort sett göra vad de vill, så länge de inte kränker någon annans frihet.

Sedan kan det finnas skäl att kompromissa bort friheter av praktiska, kulturella eller andra hänsyn, men principen är solklar.

Det är inte politikens roll (om man nu är liberal) att agera smakdomare över vad andra väljer att göra med sina liv, vad dessa har på sig när de går på stan eller för den delen vem de vill gifta sig med (även om det skulle vara med någon av samma kön).

Frågan man som liberal politiker måste ställa sig är inte om man gillar att folk har burkha, har sex för pengar eller ägnar sig åt äktenskapligt bögeri, utan om detta verkligen kan anses inkräkta på andra människors friheter i så hög grad att det måste begränsas i lagen.

Så kan inte rimligen vara fallet i något av exemplen ovan.

Etiketter: