måndag, november 06, 2006

Marknadshyror, tack!

Det finns några tabubelagda ämnen i den svenska debatten. Ett sådant är arbetsrätten, ett annat är hyresregleringarna. Det finns en signifikant hyresgästslobby som hittills har tillåtits att sätta agendan för den bostadspolitiska debatten. Inga politiker har vågat röra frågan, pga av avsevärd infektionsrisk.

Den mot politisk feghet vaccinerade riksdagsledamoten Fredrick Federley har motionerat i frågan, tillsammans med Annie Johansson. Motionen kommer kanske inte någon vart i riksdagen, men inte desto mindre är det ett litet men viktigt steg mot att trycka diskussionen över de inlärda mentala spärrarna.

Hyresregleringarna gör att 171 639 saknar bostad. Bara i Stockholm. Dom innebär att undersköterskor och elektriker i Strömsund och Mellerud betalar en del av hyran för de ganska välbeställda hyreskontraktsinnehavarna på östermalm. Det innebär att en massa människor tvingas till brottsligt förfarande i svarthandel med hyreskontrakt.

Det är fel och djupt orättvist.

Update: Tidningen Vår Bostad uppmärksammar också motionen.

1 Comments:

Blogger tobbo said...

Välkommen till Bizarro World. "De svaga" vänstergrupperna driver politik som hindrar svaga grupper att ta sig in på bostadsmarknaden.

Samma svaga grupper kramar facket hårdast av alla trots att de säljs för en ostmacka om och om igen.

Vem driver mest solidarisk politik EGENTLIGEN?

11:13 fm  

Skicka en kommentar

<< Home