torsdag, maj 03, 2007

Miljöministern hos stureplanscentern

En del av ministrarna har verkligen helt sjuka arbetsdagar med minutlagda kalendrar och långa arbetsresor kors och tvärs över världen flera gånger i veckan.

Miljöminister Andreas Carlgren är en av dem. Ändå tog han sig tid att komma och prata med oss en timme om hans egen roll som miljöminister, hans djupa engagemang i frågor som klimat och havsmiljö och vad som egentligen är en liberal miljöpolitik.

Ett par bestående intryck från gårdagen är hur viktigt det är med breda överenskommelser. Dels inom den svenska politiken. Näringslivet måste ha långsiktigt stabila spelregler och för det krävs blocköverskridande överenskommelser.

En annan typ av bredd är det internationella. Andreas Carlgren berättade om bilaterala diskussioner om t ex östersjöområdet med länderna här omkring, samarbetet inom EU som numera verkar ha väldigt goda chanser att bli framgångsrikt och drivande i världen.

Intressant var också att höra om de goda relationerna till USA när det gäller miljöpolitik. Det finns en massa värdefull kunskap i Sverige som amerikanerna är nyfikna på. Det innebär naturligtvis goda möjligheter till en förbättrad miljö i Amerika och i världen, men också exportmöjligheter för svenskt milljökunnande.

Strävan efter långsiktighet leder till konsensus och det innebär att de politiska brytpunkterna blir svårare att identifiera, men man kan ändå se att det är den liberala miljöpolitiken som faktiskt har slagit igenom. För bara några år sedan var t ex handel med utsläppsrätter helt otänkbart för vänstern, men numera är det inte ens kontroversiellt.

Här stannade miljöministern, men om man tillåter sig att gå vidare i tanken är det väl naturligt att man ändå börjar fundera på var skiljelinjen egentligen går. När man ser till de politiska alternativen är det närmast institutionella frågor som skiljer. Miljöpartiet (och även vänsterpartiet i någon bisats) säger ju sig värna miljön, men samtidigt vill man ju t ex att Sverige ska lämna EU.

Detta är naturligtvis helt koko. EU är den samverkansform som bättre än något annat faktiskt lyckas få konkreta åtgärder för miljön genomförda och också den samverkansform som våra polare i Europa vill agera inom.

Jag är impad. Andreas Carlgren är mycket kunnig på sitt område, vettig politiskt och dessutom är han väldigt trevlig!

Etiketter: ,