lördag, augusti 04, 2007

Ingen religionsfrihet på vår gård

I SvD läser jag om politikers tvehågsenhet kring bygglov för ett moskébygge i Skärholmen.

Vad är det för trams?

Har vi religionsfrihet i det här landet eller inte?

Om en kyrka skulle fått bygglov, men inte en moské, är det fråga om klockren diskriminering!

Man talar fördomsfullt om att moskén skulle kunna odla extremism och islamism. Men det finns ju redan en församling som utövar sin religion efter bästa förmåga. Tror man att risken är mindre när man hänvisas till en ful föreningslokal? (och man dessutom som högst normal religionsutövare känner sig motarbetad - i en för många väldigt viktig fråga - av sitt nya hemland)

Ingen ska missförstå mig. Jag tycker överlag att allt det där med religion är ganska nipprigt, men samtidigt måste ju folk få tro på vad de vill och också utöva den tron i dess systematiska form, så länge det inte går ut över någon annan.

Update: Även DN omskriver det hela på både nyhets- och ledarplats.

Update II: Läs Jan Jönssons (fp) kloka inlägg i kommentarsfältet.

Etiketter: ,

6 Comments:

Anonymous perre said...

tja, vill du bo bredvid en moske. det vill inte jag. men jag gissar att du sitter på säkert avstånd och tycker till. kanske du skulle bo ett tag i dessa förorter som etnisk svensk så kanske du skulle förstå att vi INTE vill ha en moske till.

2:08 em  
Anonymous Jan Jönsson said...

Själv är jag både född, uppväxt och boende i Skärholmen, Bredäng. Jag är förmodligen dessutom så "svensk" man kan bli (notera efternamnet).

Jag var den enda bland de borgerliga ledamöterna som röstade ja i stadsdelsnämnden och bildade därmed majoritet med oppositionen. Det är inte vi politiker som ska avgöra vilka religioner som ska få synas i samhället och inte.

Glöm inte att vi redan har ett antal moskéer i Skärholmen, men de ligger i trånga och mörka källarlokaler. Troende muslimer bor redan i Skärholmen.

Skärholmen har en del invånare som lever i utanförskap, men det har inget med religion att göra. Personligen skulle jag bli mycket glad om en massa välutbildade och rika muslimer, eller vad de nu må tro på, skulle bosätta sig här.

Det kan också vara bra att känna till att förra året ställde sig stadsdelsnämnden enhälligt bakom att upplåta mark för en rumänsk-ortodox kyrka. Den frågan behandlades helt utan diskussion i nämnden. När moskéfrågan skulle behandlas var dock diskussionen stundtals hetsk. Denna skillnad kan jag tycka är lite märklig...

Vänliga hälsningar

Jan Jönsson (fp)
Ordförande
Skärholmens stadsdelsnämnd

3:14 em  
Anonymous Ateist said...

När sverige äntligen har blivit ett för det mesta sekulärt samhälle, då gäller det att vi försvarar detta evolutionens framsteg. Religioner i alla dess former måste marginaliseras, religion fördummar människor, det förlorar vi alla på.

5:05 em  
Anonymous Anonym said...

I det framtida muslimska Sverige kommer kyrkobyggen eller underhåll av dem samma ändå inte att tolereras.
Ty så har det alltid fungerat och fungerar i alla länder som fått en muslims majoritet.
Så lika bra att ge muslimerna fritt spelrum redan nu, så kanske muslimerna mot alla odds behandlar dom ickemuslimska svenskarna som ska bo här i framtiden med viss respekt.

5:23 em  
Blogger Den liberala misantropen said...

"När sverige äntligen har blivit ett för det mesta sekulärt samhälle, då gäller det att vi försvarar detta evolutionens framsteg. Religioner i alla dess former måste marginaliseras, religion fördummar människor, det förlorar vi alla på."

Sverige blir inte mindre sekulärt av att en moské byggs, så länge den byggs genom privata initiativ, och inte av stat eller kommun. Det vi måste försvara är pluralismen och människors rätt att tro och leva som de vill, utan att inkräkta på varandra.

5:46 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Tack för kommentarer.
Perre: Ja. Under förutsättning att samma hänsyn tas som vid andra bygglovsärenden. (jag bor själv i söderförort, dock ej skärholmen).

Jan Jönsson:
Intressant och bra inlägg! Och heder till dig för din ståndpunkt.

Ateist:
Folk måste ju få välja vad de tror på. Sprid din lära istället för att hindra andras. (jag tror dessutom att din linje vinner argumentationen)

anonymous:
Tja... Hur många kyrkor finns det? Det finns 2200 församlingar bara inom ramen för Svenska kyrkan. Lägg då till alla frikyrkor och sådant. Hur många moskéer finns det? Är det 20? Att skrämma upp sig med din typ ansats är onödigt och dumt.

Den Liberala Misantropen:
Tjena! Alltid kul att se dig i kommentarsfältet. :-) Jag håller med till punkt och pricka.

10:52 fm  

Skicka en kommentar

<< Home