måndag, september 08, 2008

En elefant äter man en tugga i taget

Det känns nästan ibland som att FRA-debatten tenderar till att bli någon slags skönhetstävling där den som är mest oresonlig mot regeringen och tydligt deklarerar att man inte accepterar några som helst kompromisser anses ädlast.

Det är dumt. Vi behöver komma framåt.

Något annat som är dumt är splittring. Vi i centermotståndet anklagades för just det när vi lanserade vårt tranferutskiljningsalternativ. (Vissa hade till och med rena konspirationsteorier om att våra vedermödor kring det var en iscensatt avledningsmanöver på något slags hemligt uppdrag från regeringen... ganska trist för oss som slitit med det, men kanske begripligt i det känslosamma och mycket allvarliga läget)

Vi samlade ihop centermotståndet, diskuterade och vred och vände på alla möjligheter, kom överens sinsemellan och gick till partiet med våra idéer. Vi lyckades få partiet med oss på det allra viktigaste - ett stopp för rutinmässig avlyssning av alla svenskar.

Det är nu dags att gå vidare.

I Aftonbladet manar vi nu till samarbete mellan de två partier som verkar värna integriteten främst. Centerpartiet och Folkpartiet.

Alla aspekter är viktiga och detaljdiskussioner som den t ex om sociogram är utbildande, men det är också hög tid att försöka hitta en gemensam linje som löser integritetsproblemet och som är politiskt, ekonomiskt och praktiskt genomförbar.

Läs också Magnus Andersson och Erik Hultin.

Etiketter: , ,

7 Comments:

Anonymous Erik Hultin said...

Hahaha...

Årets skönaste rubriksättning. :-)

1:23 em  
Blogger Robert Nordman said...

Förlåt,
...men sociogramfrågan är mer än en detaljfråga. Titta lite noggrannare på vad exakt den frågan handlar om. Debatten om hur möjligt det är med söktermer, med alla experter som uttalar sig om onödan och omöjligheten med att använda sådan, må ha varit det folk känner till mest just för att söktermer känner alla till vad det betyder.

En spion står med avlyssningsutrustning och lyssnar lite på måfå efter lite olika ljud och ord. När han uppfattar något av det kollar han vart det kommer ifrån och vem som sa det.

En annan spion lyssnar inte alls, utan tittar bara på vad du gör en hel dag: Vilka du tar kontakt med, och vilka de sedan tar kontakt med, vilka ärenden du utför på stan (registrerar dina inköp som "inköp", inte vad du köpt, osv) och om någon annan i den förlängda gruppen av kontakter ovan gör något liknande ärende. När han ser något som avviker så kollar han istället mer noga.

Där är skillnaden mellan att leta via söktermer eller att skapa sociogram.

1:57 em  
Anonymous Erik Hultin said...

Robert:
Om inte all trafik levereras till FRA, hur mycket kan det då handla om sociogram?

Jag menar inte att sociogram i databaser är oviktigt, men just nu ligger ett stopp för fullständig access först på dagordningen. Börjar vi resonera kring metodiken hos FRA så kan man ju lugnt ansluta kablarna och då vann vi vad???

3:38 em  
Anonymous scaber nestor said...

Kompromisser kan ni i riksdagspartierna syssla med om ni så väljer att göra det.

Själv väljer jag att kort konstatera att lagen är fel i grunden och ska rivas upp, antingen av denna regeringen eller av nästa.

Är jag oresonlig?
Nej, om lagen är så bra som regeringsföreträdare säger så ska det finnas argument för det som tål en närmare granskning.
är dessa argumenten dyker upp är jag beredd att ta diskussionen.

Men.
Inget av argumenten som förespråkarna till lagen plockat fram har hittills hållit och då ser jag ingen anledning att slicka uppåt för att få ytterligare rysch-rysch på lagen.

Min ståndpunkt från början har varit att (den sk) FRA-Lagen ska rivas upp och inget som kommit fram i debatten har fått mig att vilja revidera den åsikten, den har snarare stärkts.

Det jag inte förstår är varför det måste kompromissas om de demokratiska principerna?

Låt oss säga att "The turd gets enough polish" så den röstas igenom i riksdagen.

Kan du ge mig några garantier för att dessa "integritetsstärkande tillägg" blir kvar över nästa kris i vårt närområde?
Och nu ber jag dig verkligen tänka efter innan du svarar, för "lita på systemet" gör jag inte, det är därför vi har val vart fjärde år så vi har chansen att byta ut er/dom.


Så, kort.
Varför acceptera kompromisser när man kan börja om från början och ta fram en lag som är rättsäker i grunden?

"A polished turd is still a turd" som ordspråket lyder.

6:24 em  
Anonymous Anonym said...

Därför att det blir en för stor prestigeförlust för Reinfeldt. Han måste få en chans att rädda ansiktet...

(sorgligt, men sant.)

1:19 em  
Blogger Moxie said...

Scabber Nestor, du missar poängen i rubriken, tror jag. Det handlar om utbildning, bland annat, och om att nå fram.

Den 18 juni röstade ett helt lass riksdagsledamöter ja till ett förslag vars konsekvenser de inte förstod. Så långt är uppenbart - En hel massa kommentarer i media efteråt visade med all önskvärd tydlighet att de inte begrep vad de beslutade om. Målet nu är att få samma riksdagsledamöter att förstå, att svälja stoltheten och att vända om. Hur åstakommer man det?

Genom att ta små tuggor av elefanten.

Att skrika "Ni har fel, ni är dumma, gör om, gör rätt" eller det mer nyanserade, men dock "Stopp, backa, gör om" är bra på sitt sätt - Det visar på att folk är missnöjda. Men folk är missnöjda nästan jämt, över allting. Som politiker så är det ett krav att du kan stå för "obekväma beslut" och dessutom har du ju, som riksdagsman, i de allra flesta fall en bättre överblick över hela situationen än vad folk i allmänhet har.

Inte i det här fallet. Men oftast.

Så hur gör man? Utbildning - De måste förstå vad de faktiskt beslutat. Men utbildning kommer bara att lyckas om de som ska utbildas vill lyssna. Ingen vill lyssna på någon som skriker att man är dum i huvet.

Så: En liten tugga. Man samlas till "konstruktiva diskussioner" och talar om att man är orolig för att det här förslaget leder till att man kommer att kunna massavlyssna "oskyldiga svenskar". Så kan vi ju inte ha det. Vi undersöker saken, och lägger sedan fram ett gemensamt uttalande om att vi måste patcha lagen så att detta inte är möjligt.

En liten tugga till: När man nu kom fram till att det fanns små tråkigheter i lagen som man kanske inte anat från början - Ska vi inte ha en utfrågning med sakkunniga, så att vi kan ta reda på vad som verkligen gäller? Utbildning. Faktaspridning. Från etablerade, erkänt kunniga personer - Vilket är viktigt i sådana här sammanhang. På nätet kan vem som helst säga vilka dumheter som helst. Även många människor kan säga samma dumheter. Ska man uttala sig med hög trovärdighet, så att man kan informera en riksdagsledamot som redan anser sig fått en tillräcklig bild, så krävs det både "erkänd" och "etablerad".

En liten tugga till: De etablerade, kunniga personerna pekade på ännu fler brister och svårigheter med lagen. Flera riksdagsledamöter inser att de kanske inte var så väl informerade som de trodde.

En liten tugga till: En debattartikel där det plötsligt kan ses som en fruktbar riktning att på liberal ideologisk grund samarbeta med Folkpartiet om att få lagen stoppad och omarbetad. Riksdagsledamöter som börjat känna sig allt mer oroliga över att saker kanske inte är som de trodde, ser en politiskt hedervärd väg ut.

...osv. Under hela tiden är det naturligtvis även viktigt att de som säger "Lagen är skit - lagen ska bort" fortsätter att höras, så att riksdagsledamöterna förstår att detta är en fråga som även äventyrar deras politiska framtid, att det är en fråga som Folket(tm) inte glömt bort, men ändå: Slagord medvetandegör, men förändrar inte kunskaperna.

Det gäller att med små, små tuggor gnaga sig igenom det elefantskinn som heter "Vi vågar ta obekväma beslut", "Vi håller samman och visar regeringsduglighet", "Vi har redan debatterat den här frågan", "Beslutet är taget, och nu får vi stå fast vid det", "Jag har faktiskt redan fått det här förklarat för mig", osv. Innan man tagit sig igenom det kommer ingen ny information, inga nya uppfattningar in i riksdagsledamoten, och då kommer inget att föräändras.

5:56 em  
Anonymous Anonym said...

det var tamigfan det finaste jag hört sen jag konfirmerades...

7:18 fm  

Skicka en kommentar

<< Home