onsdag, april 29, 2009

Socialdemokraternas lösning - socialism

Oppositionen har idag en kniptångsmanöver i debatten genom debattartiklar i de båda stora morgontidningarna.

Socialdemokraterna vill i keynsiansk anda stimulera efterfrågan genom att dela ut en massa pengar. Detta är i högsta grad tveksamma åtgärder redan från början med undanträngningseffekter av privat konsumtion och privata investeringar, med vidhängande snedvridningar av marknader och negativa allokeringseffekter.

Problemet - som de inte verkar tro att någon reflekterar över - är att samma pengar som de vill gödsla med i för tillfället politiskt lämpliga jordar, måste tas in någonstans ifrån.

I den socialdemokratiska verklighetsbeskrivningen är staten norm. Man talar t ex om "ofinansierade skattesänkningar". I en socialdemokratisk hjärna verkar alltså huvudregel vara att staten i grunden äger alla pengar och att Staten då och då i sitt hjärtas godhet kan tänka sig - OM det finns pengar över - att låta dem som tjänat pengarna behålla lite av dem.

Det är naturligtvis åt helvete. Människor äger sina pengar. Vi betalar skatt för att finansiera gemensamma saker som skola och vård och sånt, men i grunden äger vi både vår arbetsförmåga och resultatet från det vår arbetsförmåga genererar.

Man borde istället kanske prata om ofinansierade skattehöjningar när Socialdemokraterna nu vill höja din skatt. Hur vet de att du har råd med det? Hur vet de att samhället har råd att undanhållas den konsumtion och de investeringar dina pengar hade använts till, om de inte hade gått till skatt?

Det är naturligtvis bättre att låta dessa pengar stanna kvar hos den som tjänat dem. Inte bara av moraliska skäl, utan av ekonomiskt effektiva skäl. Resurser växer bättre när de kultiveras av den som skapat dem. Nya jobb kan bara komma genom en växande ekonomi och för en växande ekonomi krävs ett växande näringsliv. Ett växande näringsliv kräver ekonomisk frihet. Like it or not, som det heter på ren svenska.

Den som tror att Mona Sahlins och Lars Ohlys enorma ökning av statlig kontroll över ekonomin leder till ett flexibelt näringsliv där nya företag skapas och växer är bara att gratulera. För oss andra gäller det att ligga på regeringen om fortsatta skattesänkningar, regelförenklingar och ta i med kraft mot tendenser till statlig klåfingrighet.

Etiketter: , , , ,