onsdag, oktober 14, 2009

ETR vs Aldebe i Studio Ett

Häromdagen gick Elisabeth Thand Ringqvist ut med en debattartikel i Expressen, i vilken hon klargjorde den kanske självklara ståndpunkten att politiska extremister inte har i Centerpartiet att göra. Än mindre som företrädare för vårt parti i valda församlingar.

Jag känner inte Mahmoud Aldebe och det är möjligt att snubben är hur hyvens som helst, men frågor om huruvida han fortfarande driver en islamistisk agenda bör ställas.

2006 krävde Aldebe särlagstiftning eftersom han ansåg att det "behövs för att anpassa familjerätten till islam".

Rent praktiskt handlade det om saker som att skilsmässor skulle godkännas av en imam, att religionsundervisningen i skolorna skulle ske i separata grupper beroende på elevernas religionstillhörighet och att flickor och pojkar inte skulle få simundervisning tillsammans.

Har Aldebe tagit avstånd från idéerna om särlagstiftning är det väl toppen, men fram tills ganska nyligen bekräftade han samma idéer i en interju av Mohammed Omar som är publicerad på dennes blogg i juni i år. Mot bakgrund av det är det lite svårt att veta vad man ska tro om Aldebes agenda.

I samma intervju framgår också att Mahmoud Aldebe har för avsikt att starta ett nytt parti och förklarar varför. Trots det vill han alltså ha en framskjuten plats på Centerpartiets lista?

I förra veckan avböjde Mahmoud att delta i TV4's morgonprogram i debatt mot Elisabeth, men idag idag möts de tydligen i Studio Ett's andra timme, ca kl 1720. Bör höras!

Update: Aldebe vidhåller behovet av särlagstiftning där man skiljer på muslimer och andra. Det är - förlåt mig - helt nipprigt. Civilrättslig (och annan) lagstiftning måste naturligtvis gälla lika för alla i vårt avlånga land. Något annat är oförenligt med Centerpartiets grundläggande principer.

Update II: Abir Al-Sahlani kommenterar radiosamtalet på sin blogg.

Update III: Erika Hedblom kommenterar det hela också och påminner om en sak jag glömde att nämna i första uppdateringen: Mahmoud Aldebe tar till ett något ovanligt debattgrepp: att polisanmäla sin meningsmotståndare.

Etiketter: