tisdag, oktober 13, 2009

LAS bekämpas tappert i hela landet

Kampen för allas rätt att konkurrera på arbetsmarknaden på lika villkor, förs av Centerpartister över hela landet.

Anders W Jonsson släpper inte igenom sossarnas dåliga argument i indignerade attacker.

Här senast i ett svar till Byggnads i Gefle Dagblad.

Ett par godbitar:

"...att en lag som baseras på antalet månader hos en arbetsgivare är det viktigaste kriteriet när personalstyrkan [måste dras ner] inte på något sätt skulle missgynna unga och invandrare är något hårdsmält."

...

"Att det finns ett samband mellan turordningsregler och sjukskrivningar visade Mårten Palme i en forskningsrapport 2001. Långtidssjukfrånvaron sjönk i små företag efter införandet av undantag i turordningsreglerna."

Etiketter: ,