söndag, april 04, 2010

Företagandet är lösningen

De två största samhällsproblemen idag identifieras av många som sysselsättningen och miljön.

Lustigt nog har de båda långsiktigt samma lösning.

Miljöproblemens lösning är en komplex historia. De flesta är överens om att det är nya tekniker som måste till. Metoder att på ett effektivare sätt ta resurserna tillvara. Visst finns det de som hellre kurar skymning och predikar någon slags återgång till ett förindustriellt samhälle, men det är för de flesta av oss ganska främmande.

Tekniska lösningar är en sak. Teori är teori - och i teorin finns lösningarna. Praktik är något annat och det är utomordentligt märkligt att det ska vara så svårt att förstå skillnaden.

Ny teknik implementeras och görs tillgänglig genom tillämpat entreprenörskap. Det är företag som ser en marknad som provar alla möjliga och omöjliga idéer för att slå sig in och tjäna tillräckligt med pengar på det för att utveckla verksamheten och ge investerarna en god avkastning på sina riskade pengar.

Att ge företagen de bästa av förutsättningar att leva och verka torde alltså på sikt vara en god miljöpolitik.

Samtidigt förstår väl de flesta att de är i fler och välmående företag jobbtillväxten finns?

Hur det kan komma sig att så lite av debatten handlar om företagandets förutsättningar är mot bakgrund av ovanstående något av ett mysterium.

Etiketter: ,