onsdag, november 17, 2010

Man måste kunna bli förmögen på sitt företagande

Som den fackkritiska liberal jag är har jag ändå alltid haft ytterst stor respekt för Metallarbetareförbudets förra ordförande Göran Johnsson. Idag skriver han (tillsammans med Björn Elmbrandt) på SvD Brännpunkt om synen på företagande och nödvändigheten för Socialdemokraterna att renovera sin syn därom.

Visserligen omfattar artikeln även idéer om statligt riskkapital, vilket jag vänder mig emot och artikelförfattarna verkar heller inte ta resonemanget hela vägen runt. Med ökade privata förmögenheter minskar ju de problem med det institutionaliserade riskkapitalet som adresseras.

"Det kanske är att svära i kyrkan, men man måste kunna bli förmögen på att starta nya växande företag, till exempel familjeföretag i Sverige, eftersom den egna förmögenheten är en förutsättning för att stå fri från kortsiktiga vinstintressen och spekulanter, och få företagen att växa."

Hell yeah! Är det någon som vet om Göran kan vara aktuell som partiledarkandidat? I så fall kan det bli läge att omvärdera ett och annat... :-)

Etiketter: ,

4 Comments:

Blogger Ola Berg said...

Stopp och belägg! Ett förmögenhet från ett växande företag innebär ju per automatik att du skor dig och blir förmögen på att du har anställda.

Dvs kapitalistisk utsugning. Arbetsfri inkomst på ditt ägande. Enligt Marx.

Eller kan det vara så att Marx analys inte riktigt håller längre, Björn Elmbrandt?

12:24 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Ja, det var faktiskt lite förvånande att se Elmbrandts namn som med undertecknare... han är ju känd som en toksocialist, men det är väl bara att glädjas åt ett möjligt uppvaknande? :-)

1:20 em  
Blogger Nils Lindholm said...

Märkligt att du är emot statligt kapital.
Kapitalismen levererar ju bara i högkonjunktur, precis som alla andra.
I lågkonjunktur funkar den inte, DÅ duger Staten att fixa kapital till misslyckade banker för att återställa derivatfifflarnas 'fiffigheter'.

2:41 em  
Anonymous Anonym said...

Ett problem ni borde ta tag i är olikheterna i beskattning på arbete och kapital. Detta leder till att tillväxtföretag ju säljs ut till länder med mindre drakoniska skatter på arbete.

Om man startar ett företag som blir framgångsrikt så kan man antingen behålla det i Sverige och då beskattas mervärdet man skapar genom arbete på marginalen till strax under 70%.

Om man istället säljer företaget till t ex USA så blir priset på företaget lika med värdet av alla framtida vinster efter skatt i det nya landet diskonterat till nuvärde. Och i Sverige beskattas vinsten av företagsförsäljningen som inkomst av kapital med 30% i skatt.

Så genom att sälja företaget istället för att arbeta och utveckla det i Sverige sänker man skatten från på marginalen 70% till 30%. Sedan undrar ni politiker oavsett block varför Svenska tillväxtföretag säljs till utlandet...

4:32 em  

Skicka en kommentar

<< Home