fredag, augusti 05, 2011

Framtidens politiska ledare måste våga ge besked

OK, det är mycket fokus på partiledarvalet nu och ickepartister får ursäkta, men detta ÄR ju så spännande! Idag skriver Centerpartister från Jämtland, däribland Marianne Larm-Svensson, i ÖP varför de vill se Annie Lööf som nästa partiledare. Bland annat motiveras valet av detta:

"Vi vågar säga att Annie är den centerpolitiker som bäst lyckats kombinera den gamla folkrörelsens förutsättningar med den nya tidens nätverkande. Få om ens någon centerpolitiker har de senaste åren mött lika många partikamrater i olika typer av dialog, inte minst under arbetet med valanalysen, där hon tog på sig och lyckades med det svåra arbetet att sammanfatta valbakslaget 2010 till konstruktiva framtidsplaner."

Just detta, förmågan att kunna ta även motgångar och med kreativitet och energi kunna vända dem till något positivt, är bara det ett tungt vägande argument.

Man bär också fram Annies bevisade förmåga att vinna val. En gång kan vara tillfälligheter, men Annie vann stort två val i rad och gick till och med fram i det senaste.

Den viktigaste punkten är dock enligt mitt tycke artikelförfattarnas förtroende för Annies förmåga att göra Centerpartiet tydligare.

Jag tror att den moderna väljaren antingen ser igenom fina men innehållslösa formuleringar, eller är ointresserad av dem. Den moderna politikern kommer inte undan med att glida på ytan nu när allting kan granskas och diskuteras av en kunnig och månghövdad publik i sociala medier.

Det är antagligen en bidragande orsak till att Socialdemokraterna har så stora problem nuförtiden. Folk köper inte längre deras förenklade försök att beskriva verkligheten.

Den som inte vågar redogöra för sin politik på ett konkret (och för den delen aptitligt) sätt, kommer möjligen inte att vara hatad av någon, men heller inte älskad. I ett spel där inget andrapris finns, befinner sig så småningom en sådan politiker, eller ännu värre: partiledare, på ett sluttande plan.

---
Ett exempel på konkret och bra politik är det förslag som SvD idag skriver om. Annie föreslår att folk i långvarigt bidragsberoende under en period ska få behålla det som bygger deras trygghet medan de prövar sina vingar i jakt på en ny och bättre trygghet - den som bygger på egen försörjning.

Etiketter: , ,

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jag vet inte om jag tycker det var det bästa förslaget från Centern.

Om man fortsätter att få bidrag, kommer man då att söka efter heltidsjobb?

11:07 fm  
Blogger Johan, PL&C said...

Det finns principiella invändningar, men forskning (från bla andra Nima Sanandaji) att skillnaderna i disponibel inkomst mellan att gå från bidrag till arbete är för små...

Medan det finns både politiska och kanske rent praktiska hinder att utöka den skillnaden ytterligare, måste man fundera på andra lösningar för att få folk att börja bygga en annan trygghet, en egen trygghet.

För bidragsberoendet MÅSTE brytas på ett eller annat sätt, det är en kall och hård människoförstöring att genom systemen låsa fast folk i sådan maktlöshet.

Sedan finns det ju rent krasst även politiska poäng att tjäna: Folk som hittar sin egen försörjning och ser livet an med framtidstro, tenderar i större utsträckning att rösta borgerligt, än de som är beroende av det offentligas välvilja för sin överlevnad.

12:25 em  
Anonymous Anonym said...

Tycker nog att det räcker med att Annie är en valvinnare och att resten av kandidaterna inte är det i samma utsträckning. För det viktigaste för en partiledare är trots allt att få folk att rösta på personen (och i mindre utsträckning) partiets politik.

5:20 em  
Blogger Johan, PL&C said...

Det kan väl ligga något i det.. :-)

5:29 em  

Skicka en kommentar

<< Home