måndag, september 10, 2007

Få konfliktdagar inget argument för upprätthållande av LAS

Någonting man ofta hör som en "sanning" är att den svenska arbetsmarknadsmodellen, med hög anslutningsgrad och en stark och centraliserad facklig makt visserligen kanske gör arbetsmarknaden trögrörligare, men att det ändå är värt det tack vare det låga antalet konfliktdagar.

När först Centerpartiet och Maud Olofsson är tydlig när det gäller behovet av förbättringar i regelverket kring arbetsmarknaden, och nu Folkpartiet under Jan Björklund gör ett mycket välkommet och friskt ställningstagande i samma fråga, kommer argumentet "få konfliktdagar" som ett brev på posten.

Det intressanta är att hela den argumentationen bygger på antingen okunskap eller ren lögn.

Det är inte alls så att den svenska arbetsmarknaden har lägre antal konfliktdagar än andra. Enligt en analys gjord av småföretagarorganisationen Företagarna är det tvärtom så att vi och våra nordiska arbetsmarknadsmodellskompisar är näst sämst i en jämförelse med de övriga europeiska arbetsmarknadstyperna.

Etiketter: , , ,