fredag, september 12, 2008

Miljö- och energiresa i USA

Är på resa i USA med ett späckat schema med träffar med en hel del myndigheter för att diskutera politik, opinionsbildning och praktik kring miljö- och energifrågor.

Tre intensiva dagar i Washinton D.C och nu är vi i Chicago, jag och fem ytterligare svenskar. Mitt resesällskap är politiker och tjänstmän som alla är experter på förnybar energi i olika former.

Intrycken är så oerhört många och en fördom som vi kanske har i Europa är att USA på något sätt skulle ligga efter när det gäller miljö. Det är verkligen inte sant.

När det gäller cleantech och biobränslen är man redan idag världsledande och den forskning som pågår, det fokus som läggs vid utveckling av nya energiformer, är mycket imponerande.

Hela förvaltningen har tar detta på högsta allvar. Den amerikanska miljörörelsen är konstruktiv och vetenskapligt förankrad.

Uppfinningsrikedomen tar sig inte bara uttryck som en idé och skisser, utan som faktiskt genomförande genom imponerande entreprenörskap.

Medan vi i Europa är experter på problem, verkar man här faktiskt vara mer inne på lösningar.

Etiketter: , ,